در جلسه اي با حضور بخشدار مركزي شهرستان مهريز:

در جلسه اي با حضور بخشدار مركزي شهرستان مهريز


تعدادی ازگلزارهای شهدای ساماندهی شده در مناطق روستایی شهرستان به دهیاری‌ها ی مریوطه تحويل داده شد .

تعدادی ازگلزارهای شهدای ساماندهی شده در مناطق روستایی شهرستان به دهیاری‌ها ی مریوطه تحويل داده شد .
به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:صبح امروز درجلسه اي كه با حضور مهدي دهقانزاده بخشدار مركزي مهريز وخانجانخاني رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان در محل بنياد شهيد برگزار شد تعدادی ازگلزارهای شهدای ساماندهی شده در مناطق روستایی شهرستان به بخشداري براي دهیاری‌ها ی مریوطه تحويل داده شد .
گفتني است از آنجایی که گلزارها ي شهداطبق مصوبه هیأت وزیران در شهرها تحویل شهرداری‌ها و در روستاها تحویل دهیاران داده شده است مسئولیت قانونی برخورد با این اقدامات وظیفه شهرداران و دهیاران است و گلزارها پس از ثبت در آثار ملی تحت عنوان مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی محسوب می‌شوند و تعرض به آنها علاوه بر جبران خسارت وارده مجازات‌های قانونی نیز درپی خواهد داشت.

آدرس کوتاه :