در ایام عید نوروز سه نمایشگاه صنایع دستی بومی در مهریز برپا می شود

در ایام عید نوروز سه نمایشگاه صنایع دستی بومی در مهریز برپا می شود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دبیر ستاد تسهیلات نوروزی مهریز از برپایی سه نمایشگاه صنایع دستی بومی در مهریز در ایام عید نوروز خبر داد. سیدمصطفی طباطبایی دبیر ستاد تسهیلات نوروزی و شهردار مهریز از برپایی سه نمایشگاه صنایع دستی بومی در باغ جهانی پهلوان پور، قلعه شاه عباسی و قلعه سریزد جهت معرفی صنایع دستی به مسافران نوروزی و گردشگران خبر داد. معرفی پتانسیل ها و جاذبه های شهرستان در ایام عید، ساماندهی غربالبیز، کوه ریگ و پارک های سطح شهرستان از دیگر مصوبات این ستاد بود. در پایان مهمترین راهکارهای خدمات رسانی بیشتر به مسافران نوروزی در این ستاد بررسی شد.
در ایام عید نوروز سه نمایشگاه صنایع دستی بومی در مهریز برپا می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دبیر ستاد تسهیلات نوروزی مهریز از برپایی سه نمایشگاه صنایع دستی بومی در مهریز در ایام عید نوروز خبر داد.
سیدمصطفی طباطبایی دبیر ستاد تسهیلات نوروزی و شهردار مهریز از برپایی سه نمایشگاه صنایع دستی بومی در باغ جهانی پهلوان پور، قلعه شاه عباسی و قلعه سریزد جهت معرفی صنایع دستی به مسافران نوروزی و گردشگران خبر داد.
معرفی پتانسیل ها و جاذبه های شهرستان در ایام عید، ساماندهی غربالبیز، کوه ریگ و پارک های سطح شهرستان از دیگر مصوبات این ستاد بود.
در پایان مهمترین راهکارهای خدمات رسانی بیشتر به مسافران نوروزی در این ستاد بررسی شد.

آدرس کوتاه :