در ادامه برنامه های ایام الله دهه فجر/گزارش تصویری حضورفرماندارمهریز درجمع دانش آمو زان دبستان دخترانه کریم اهل بیت شهرستان


فرماندارمهریز درجمع دانش آمو زان دبستان دخترانه کریم اهل بیت شهرستان حضورودرجشنواره خلاقیت وغذای سالم این دبستان شرکت نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز صبح امروزفرماندارمهریز درجمع دانش آمو زان دبستان دخترانه کریم اهل بیت شهرستان حضورودرجشنواره خلاقیت وغذای سالم این دبستان شرکت نمود.آدرس کوتاه :