درسال تحصیلی جدید دو مدرسه شاهد در مهریز تاسیس می شود

درسال تحصیلی جدید دو مدرسه شاهد در مهریز تاسیس می شود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرآموزش و پرورش مهریز گفت: دو مدرسه ابتدایی شاهد از اول مهر امسال در مهریز تاسیس می شود. حسن حاضری گفت: این مدارس در راستای تحقق فرمان حضرت امام خمینی (ره) و تأکید مقام معظم رهبری در رسیدگی ویژه به امور تحصیلی و تربیتی فرزندان معزز شاهد و ایثارگر و در راستای تأکید وزیر آموزش و پرورش در خصوص اجرای سند تحول بنیادین و نظام آموزشی جدید تأسیس مدارس شاهد ایجاد می شود. وی اختصاص‌ساعات اضافی به منظور جبران ضعف در سی و تقویت مبانی آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان، اختصاص‌کادر آموزشی، پرورشی و اجرایی مجرب و متعهد و برگزیده ،جبران ضعف در سی دانش‌آموزان توسط معلمان مر بوطه با دایر نمودن کلاسهای تقویتی و اقدامات خاص‌تربیتی، فرهنگی وهنری با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی در مدارس را از مهم ترین ویژگیهای مدارس شاهد عنوان نمود. حاضری افزود: درسال تحصیلی جدید دبستان پسرانه شاهد در آموزشگاه دانش و دبستان دخترانه شاهد در آموزشگاه علی ابن ابی طالب مهریز تاسیس می شود.
درسال تحصیلی جدید دو مدرسه شاهد در مهریز تاسیس می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرآموزش و پرورش مهریز گفت: دو مدرسه ابتدایی شاهد از اول مهر امسال در مهریز تاسیس می شود.
حسن حاضری گفت: این مدارس در راستای تحقق فرمان حضرت امام خمینی (ره) و تأکید مقام معظم رهبری در رسیدگی ویژه به امور تحصیلی و تربیتی فرزندان معزز شاهد و ایثارگر و در راستای تأکید وزیر آموزش و پرورش در خصوص اجرای سند تحول بنیادین و نظام آموزشی جدید تأسیس مدارس شاهد ایجاد می شود.
وی اختصاص‌ساعات اضافی به منظور جبران ضعف در سی و تقویت مبانی آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان، اختصاص‌کادر آموزشی، پرورشی و اجرایی مجرب و متعهد و برگزیده ،جبران ضعف در سی دانش‌آموزان توسط معلمان مر بوطه با دایر نمودن کلاسهای تقویتی و اقدامات خاص‌تربیتی، فرهنگی وهنری با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی در مدارس را از مهم ترین ویژگیهای مدارس شاهد عنوان نمود.
حاضری افزود: درسال تحصیلی جدید دبستان پسرانه شاهد در آموزشگاه دانش و دبستان دخترانه شاهد در آموزشگاه علی ابن ابی طالب مهریز تاسیس می شود.

آدرس کوتاه :