درخواست جمعی از دانش اموزان و دانشجویان مبنی بر افزایش ساعت کار کتابخانه ها و پیگیری فرماندار مهریز

درخواست جمعی از دانش اموزان و دانشجویان مبنی بر افزایش ساعت کار کتابخانه ها و پیگیری فرماندار مهریز


افزایش ساعت کار کتابخانه های عمومی مهریز از فردا
درخواست جمعی از دانش اموزان و دانشجویان مبنی بر افزایش ساعت کار کتابخانه ها و پیگیری فرماندار مهریز

بنا به درخواست جمعي از دانش آموزان و دانشجويان شهرستان مهريز براي افزايش ساعت كار كتابخانه هاي اين شهرستان با توجه به نزديكي كنكور سراسري دانشگاه ها و امتحانات پايان ترم دانش آموزان و دانشجويان مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز در بازديدي از اداره كتابخانه هاي عمومي اين شهرستان موضوع را بررسي و دستور افزايش ساعت كار كتابخانه مركزي اين شهرستان را داد.
در پايان اين بازديد مقرر شد ساعت كار كتابخانه مركزي مهريز واقع در مجتمع فرهنگي هنري اين شهرستان 3 ساعت و نيم افزايش يافت و از فردا ساعت كار آن از 7:30 صبح تا 22 خواهد بود.
سعيد قريشي رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي مهريز همچنين قول مساعد جهت افزايش ساعت كار كتابخانه عمومي شماره يك اين شهرستان را داد و افزود: از اوايل خرداد ماه نيز ساعت كار كتابخانه عمومي شماره يك 3 ساعت و نيم افزايش خواهد یافت.
گفتني است  شهرستان مهريز داراي 11 كتابخانه عمومي هست كه 6 كتابخانه در مركز شهر و 5 كتابخانه نيز در روستاهاي اين شهرستان قرار دارند.

آدرس کوتاه :