درخشش رکابزنان مهریزی در دومین مرحله رقابتهای لیگ برتر در مواد پیست

درخشش رکابزنان مهریزی در دومین مرحله رقابتهای لیگ برتر در مواد پیست


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دومین مرحله ازرقابتهای لیگ برتر کورسی در مواد پیست، با درخشش رکابزنان مهریزی صدرنشینی تیم پیشگامان کویر یزد در رده بندی مجموع تیمی را به دنبال داشت. به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری؛ دومین مرحله از رقابتهای لیگ برتر کورسی در مواد پیست از بیست و سوم الی بیست و پنجم مرداد ماه تحت عنوان “جام رمضان” در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که پس از اتمام رقابتها، رده بندی تیم های شرکت کننده بدین شرح اعلام شد: ۱- تیم پیشگامان کویر یزد با ۲۴۲۳ امتیاز ۲- تیم دانشگاه آزاد با ۲۱۶۸ امتیاز ۳- تیم پتروشیمی تبریز با ۲۱۲۷ امتیاز ۴- تیم پیکان تهران با ۱۸۸۲امتیاز ۵- تیم مس کرمان با ۱۶۸۳ امتیاز ۶- تیم ترافیک تهران با ۱۴۴۷ امتیاز ۷- تیم تک اسپرت کرج با ۱۱۹۵ امتیاز ۸- تیم مقاومت همدان با ۹۸۲ امتیاز
درخشش رکابزنان مهریزی در دومین مرحله رقابتهای لیگ برتر در مواد پیست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دومین مرحله ازرقابتهای لیگ برتر کورسی در مواد پیست، با درخشش رکابزنان مهریزی صدرنشینی تیم پیشگامان کویر یزد در رده بندی مجموع تیمی را به دنبال داشت.
به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری؛ دومین مرحله از رقابتهای لیگ برتر کورسی در مواد پیست از بیست و سوم الی بیست و پنجم مرداد ماه تحت عنوان “جام رمضان” در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که پس از اتمام رقابتها، رده بندی تیم های شرکت کننده بدین شرح اعلام شد:

۱- تیم پیشگامان کویر یزد با ۲۴۲۳ امتیاز
۲- تیم دانشگاه آزاد با ۲۱۶۸ امتیاز
۳- تیم پتروشیمی تبریز با ۲۱۲۷ امتیاز
۴- تیم پیکان تهران با ۱۸۸۲امتیاز
۵- تیم مس کرمان با ۱۶۸۳ امتیاز
۶- تیم ترافیک تهران با ۱۴۴۷ امتیاز
۷- تیم تک اسپرت کرج با ۱۱۹۵ امتیاز
۸- تیم مقاومت همدان با ۹۸۲ امتیاز

آدرس کوتاه :