درخشش دوچرخه سواران مهريزي در مجله دنياي ورزش

درخشش دوچرخه سواران مهريزي در مجله دنياي ورزش


  مجله دنیای ورزش در آخرین شماره خود از درخشش دوچرخه سواران مهریزی نوشت و میزبانی این شهرستان در آخرین مرحله لیگ دوچرخه سواری بزرگسالان را بهترین میزبانی از ابتدا تا به حال دانست. به گزارش روابط عمومي فر مانداري مهريز، مجله دنیای ورزش در آخرین شماره خود از درخشش دوچرخه سواران مهریزی نوشت.  
درخشش دوچرخه سواران مهريزي در مجله دنياي ورزش

نسخه چاپی

 
مجله دنیای ورزش در آخرین شماره خود از درخشش دوچرخه سواران مهریزی نوشت و میزبانی این شهرستان در آخرین مرحله لیگ دوچرخه سواری بزرگسالان را بهترین میزبانی از ابتدا تا به حال دانست.

به گزارش روابط عمومي فر مانداري مهريز، مجله دنیای ورزش در آخرین شماره خود از درخشش دوچرخه سواران مهریزی نوشت.

 

آدرس کوتاه :