درخشش دانشجویان دانشگاه پیام نور مهریز در کنکور کارشناسی ارشد

درخشش دانشجویان دانشگاه پیام نور مهریز در کنکور کارشناسی ارشد


درخشش دانشجویان دانشگاه پیام نور مهریز در کنکور کارشناسی ارشد   دکتر علیرضا دهقانپور رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان مهریز در گزارشی عنوان کرد:دانشجویان دانشگاه پیام نور مهریز در کنکور کارشناسی ارشد   در سطح مراکز عالی   مختلف کشور   خوش درخشیدند. دکتر دهقانپور افزود :در سال تحصیلی جاری 12 نفر از دانشجویان این دانشگاه در هفت رشته مختلف درمقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند. وی گفت :تلاشهای که اساتید این دانشگاه در زمینه موفقیت دانشجویان و همچنین تلاش خود دانشجویان در این زمینه چشمگیر بوده است این در حالی است که در طی   سال گذشته در مجموع در حدود50   نفر از دانشجویان این مرکز در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته شدند و تعداد قبول شدگان سال جاری نشان از تلاش همه جانبه پرسنل و کارمندان همچنین اساتید مجرب   این مرکز است دهقانپور خاطر نشان کرد:دانشگاه پیام نور مهریز به عنوان اولین مرکز اموزش عالی شهرستان مهریز بیش از   2500 دانشجو دارد و در سال جاری بیش از   66 نفر از این مرکز فارغ التحصیل شده اند.
درخشش دانشجویان دانشگاه پیام نور مهریز در کنکور کارشناسی ارشد

درخشش دانشجویان دانشگاه پیام نور مهریز در کنکور کارشناسی ارشد

 دکتر علیرضا دهقانپور رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان مهریز در گزارشی عنوان کرد:دانشجویان دانشگاه پیام نور مهریز در کنکور کارشناسی ارشد  در سطح مراکز عالی  مختلف کشور  خوش درخشیدند.

دکتر دهقانپور افزود :در سال تحصیلی جاری 12 نفر از دانشجویان این دانشگاه در هفت رشته مختلف درمقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.

وی گفت :تلاشهای که اساتید این دانشگاه در زمینه موفقیت دانشجویان و همچنین تلاش خود دانشجویان در این زمینه چشمگیر بوده است این در حالی است که در طی  سال گذشته در مجموع در حدود50  نفر از دانشجویان این مرکز در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته شدند و تعداد قبول شدگان سال جاری نشان از تلاش همه جانبه پرسنل و کارمندان همچنین اساتید مجرب  این مرکز است

دهقانپور خاطر نشان کرد:دانشگاه پیام نور مهریز به عنوان اولین مرکز اموزش عالی شهرستان مهریز بیش از  2500 دانشجو دارد و در سال جاری بیش از  66 نفر از این مرکز فارغ التحصیل شده اند.

آدرس کوتاه :