دربی مهریز، 3 - 3 به تساوی انجامید

دربی مهریز، 3 - 3 به تساوی انجامید


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دربی حساس مهریز بین تیمهای میرک کیش و دوستان میرک مهریز در ورزشگاه شهید محصل مهریز در حالی با نتیجه 3 بر 3 به تساوی انجامید که با این نتیجه جایگاه دو تیم در جدول تغییری پیدا نکرد ولی کار دوستان میرک برای تصاحب صدر جدول با مشکل روبه رو شد. در این دیدار حساس و پر برخورد ابتدا تیم دوستان میرک که هفته هاست خوب نتیجه می گیرد با پاس عالی بهنام رنجبر و ضربه علی قناعت دوست به گل برتری دست یافت. در نیمه دوم نیز تیم دوستان توانست گل دوم خود را به حریفش تحمیل نماید ولی در دقیقه ۶۵ این تیم میرک کیش بود که توانست یکی از گلهای خورده را جبران نماید . در دقیقه ۷۵ باز این علی قناعت دوست بود که تیم دوستان میرک کیش را ۳ گله و خودش را ۲ گله کرد . بازیکنان دوستان میرک که بازی را تمام شده تلقی می کردند در پی غفلت بازیکنانش در دقایق ۸۸ و ۹۲ روی گلهای سعید طیب زاده ۲ بار دروازه خود را باز شده دیدند و بازی ۳ -یک برده را با ۳-۳ عوض کردند. جدول لیگ برتر فوتبال استان یزد: ردیف تیم بازیها برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز ۱ شهرداری زارچ ۱۴ ۸ ۲ ۴ ۲۰ ۱۶ ۴ ۲۶ ۲ شهرداری اشکذر ۱۴ ۷ ۳ ۴ ۲۳ ۱۶ ۷ ۲۴ ۳ کشاورز اردکان ۱۴ ۷ ۳ ۴ ۲۴ ۱۹ ۵ ۲۴ ۴ شهدای صدرآباد اردکان ۱۳ ۶ ۵ ۲ ۲۱ ۱۰ ۱۱ ۲۳ ۵ دوستان میرک مهریز ۱۴ ۷ ۲ ۵ ۲۴ ۱۳ ۱۱ ۲۳ ۶ سرامیک میبد ۱۳ ۷ ۲ ۴ ۱۹ ۱۶ ۳ ۲۳ ۷ سنگ آهن بافق ۱۳ ۶ ۴ ۳ ۲۵ ۱۰ ۱۵ ۲۲ ۸ میرک کیش مهریز ۱۴ ۴ ۳ ۷ ۱۶ ۲۷ ۱۱- ۱۵ ۹ شهید عزیزی بندرآباد ۱۳ ۴ ۲ ۷ ۱۶ ۲۵ ۹- ۱۴ ۱۰ ماشین سازی میبد ۱۴ ۲ ۳ ۸ ۱۳ ۲۰ ۷- ۱۰ ۱۱ استیلا کویر یزد ۱۴ ۱ ۲ ۱۱ ۱۰ ۳۷ ۲۷- ۵
دربی مهریز، 3 - 3 به تساوی انجامید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دربی حساس مهریز بین تیمهای میرک کیش و دوستان میرک مهریز در ورزشگاه شهید محصل مهریز در حالی با نتیجه 3 بر 3 به تساوی انجامید که با این نتیجه جایگاه دو تیم در جدول تغییری پیدا نکرد ولی کار دوستان میرک برای تصاحب صدر جدول با مشکل روبه رو شد.
در این دیدار حساس و پر برخورد ابتدا تیم دوستان میرک که هفته هاست خوب نتیجه می گیرد با پاس عالی بهنام رنجبر و ضربه علی قناعت دوست به گل برتری دست یافت.
در نیمه دوم نیز تیم دوستان توانست گل دوم خود را به حریفش تحمیل نماید ولی در دقیقه ۶۵ این تیم میرک کیش بود که توانست یکی از گلهای خورده را جبران نماید .
در دقیقه ۷۵ باز این علی قناعت دوست بود که تیم دوستان میرک کیش را ۳ گله و خودش را ۲ گله کرد .
بازیکنان دوستان میرک که بازی را تمام شده تلقی می کردند در پی غفلت بازیکنانش در دقایق ۸۸ و ۹۲ روی گلهای سعید طیب زاده ۲ بار دروازه خود را باز شده دیدند و بازی ۳ -یک برده را با ۳-۳ عوض کردند.


جدول لیگ برتر فوتبال استان یزد:


ردیفتیمبازیهابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
۱شهرداری زارچ۱۴۸۲۴۲۰۱۶۴۲۶
۲شهرداری اشکذر۱۴۷۳۴۲۳۱۶۷۲۴
۳کشاورز اردکان۱۴۷۳۴۲۴۱۹۵۲۴
۴شهدای صدرآباد اردکان۱۳۶۵۲۲۱۱۰۱۱۲۳
۵دوستان میرک مهریز۱۴۷۲۵۲۴۱۳۱۱۲۳
۶سرامیک میبد۱۳۷۲۴۱۹۱۶۳۲۳
۷سنگ آهن بافق۱۳۶۴۳۲۵۱۰۱۵۲۲
۸میرک کیش مهریز۱۴۴۳۷۱۶۲۷۱۱-۱۵
۹شهید عزیزی بندرآباد۱۳۴۲۷۱۶۲۵۹-۱۴
۱۰ماشین سازی میبد۱۴۲۳۸۱۳۲۰۷-۱۰
۱۱استیلا کویر یزد۱۴۱۲۱۱۱۰۳۷۲۷-۵
آدرس کوتاه :