دخیل عباس زارعزاده مشکلات مرکز رشد فناوری مهریز را بررسی کرد

دخیل عباس زارعزاده مشکلات مرکز رشد فناوری مهریز را بررسی کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در نشستی مشکلات  مرکز رشد فناوری مهریز را بررسی کرد. رخشان مدیر مرکز رشد فناوری مهریز در این نشست گفت:  این مرکز با ارائه خدماتی نظیر در اختیار قرار دادن محیط مناسب به عنوان دفتر کار و تجهیزات لازم، استفاده از اینترنت مرکز رشد، برخورداری از کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی، حمایت‌های اداری و بازاریابی، استفاده از نام پارک علم و فناوری در تبلیغات، تسهیلات مالی و برخورداری از معافیت مالیاتی نزدیک به هفت ماه است که در شهرستان مهریز فعالیت می‌کند. وی از فعالیت بیش از پنج شرکت در این مرکز به عنوان هفتمین مرکز رشد استان یزد خبر داد و افزود: شرایط لازم برای پشتیبانی و حمایت را ایده‌محوری (ایده‌ای که برگرفته از علم و دانش بوده و از نظر اقتصادی نیز توجیه قابل قبولی داشته باشد)، حضور مستمر در مرکز رشد برای اجرایی کردن ایده محوری و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن از طریق سامانه مربوطه است. رخشان، رونق اقتصادی و کمک به کارآفرینی را از اهداف این مرکز دانست و گفت: با وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در جوانان دانش‌آموخته شهرستان مهریز وجود دارد، امیدواریم شاهد رشد و پیشرفت هر چه بیشتر شهرستان مهریز باشیم.
دخیل عباس زارعزاده مشکلات مرکز رشد فناوری مهریز را بررسی کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در نشستی مشکلات  مرکز رشد فناوری مهریز را بررسی کرد.
رخشان مدیر مرکز رشد فناوری مهریز در این نشست گفت:  این مرکز با ارائه خدماتی نظیر در اختیار قرار دادن محیط مناسب به عنوان دفتر کار و تجهیزات لازم، استفاده از اینترنت مرکز رشد، برخورداری از کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی، حمایت‌های اداری و بازاریابی، استفاده از نام پارک علم و فناوری در تبلیغات، تسهیلات مالی و برخورداری از معافیت مالیاتی نزدیک به هفت ماه است که در شهرستان مهریز فعالیت می‌کند.
وی از فعالیت بیش از پنج شرکت در این مرکز به عنوان هفتمین مرکز رشد استان یزد خبر داد و افزود: شرایط لازم برای پشتیبانی و حمایت را ایده‌محوری (ایده‌ای که برگرفته از علم و دانش بوده و از نظر اقتصادی نیز توجیه قابل قبولی داشته باشد)، حضور مستمر در مرکز رشد برای اجرایی کردن ایده محوری و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن از طریق سامانه مربوطه است.
رخشان، رونق اقتصادی و کمک به کارآفرینی را از اهداف این مرکز دانست و گفت: با وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در جوانان دانش‌آموخته شهرستان مهریز وجود دارد، امیدواریم شاهد رشد و پیشرفت هر چه بیشتر شهرستان مهریز باشیم.

آدرس کوتاه :