دخيل عباس زارعزاده: رئیس جمهور آینده باید اقتصاد مملکت را ساماندهی کند

دخيل عباس زارعزاده: رئیس جمهور آینده باید اقتصاد مملکت را ساماندهی کند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی در هنگام اخذ رأی در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور آینده باید چه ویژگی هایی داشته باشد گفت: رئیس جمهور آینده باید در مرحله اول تابع محض ولی فقیه باشد، اقتصاد مملکت را ساماندهی کند و به فکر قشر آسیب پذیر جامعه باشد. وی افزود: رئیس جمهور آینده باید در تعاملات بین المملی طوری عمل کند که مملکت ما بتواند بیشترین منافع را در جهان داشته باشد و نسبت به وضعیت فرهنگ جامعه و برچیده شدن مفاسد اجتماعی و بدحجابی ها برخورد کند و برنامه ی خاصی برای این نابسامانی ها داشته باشد. زارعزاده اضافه کرد: ما رئیس جمهوری می خواهیم که با تقوا، متدین ،فعال، مردمی و در کنار همه اینها اهدافی که نظام مقدس جمهوری اسلامی و امام امت آنها را طراحی کرده و مد نظر رهبری است را پیاده کند. نماینده وسیعترین حوزه انتخابیه گفت: امت و مردمی شریف تر از ملت ایران نیست لذا رئیس جمهور آینده باید قدردان این مردم باشد، او نباید خود را درگیر حاشیه ها کند و حاشیه ساز شود، باید کاری کند که در چهار سال بعد، نیاز به تبلیغ نداشته باشد و مردم عاشقانه به او رای دهند و ماندگاری او در صحنه سیاسی کشور ابدی شود مثل شهید رجایی که تا انقلاب است او هم هست.    
دخيل عباس زارعزاده: رئیس جمهور آینده باید اقتصاد مملکت را ساماندهی کند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی در هنگام اخذ رأی در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور آینده باید چه ویژگی هایی داشته باشد گفت: رئیس جمهور آینده باید در مرحله اول تابع محض ولی فقیه باشد، اقتصاد مملکت را ساماندهی کند و به فکر قشر آسیب پذیر جامعه باشد.
وی افزود: رئیس جمهور آینده باید در تعاملات بین المملی طوری عمل کند که مملکت ما بتواند بیشترین منافع را در جهان داشته باشد و نسبت به وضعیت فرهنگ جامعه و برچیده شدن مفاسد اجتماعی و بدحجابی ها برخورد کند و برنامه ی خاصی برای این نابسامانی ها داشته باشد.
زارعزاده اضافه کرد: ما رئیس جمهوری می خواهیم که با تقوا، متدین ،فعال، مردمی و در کنار همه اینها اهدافی که نظام مقدس جمهوری اسلامی و امام امت آنها را طراحی کرده و مد نظر رهبری است را پیاده کند.
نماینده وسیعترین حوزه انتخابیه گفت: امت و مردمی شریف تر از ملت ایران نیست لذا رئیس جمهور آینده باید قدردان این مردم باشد، او نباید خود را درگیر حاشیه ها کند و حاشیه ساز شود، باید کاری کند که در چهار سال بعد، نیاز به تبلیغ نداشته باشد و مردم عاشقانه به او رای دهند و ماندگاری او در صحنه سیاسی کشور ابدی شود مثل شهید رجایی که تا انقلاب است او هم هست.

 

 

IMG_2815

آدرس کوتاه :