دبیرستان ابن سینا و رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری 89

دبیرستان ابن سینا و رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری 89


مدیر دبیرستان نمونه ابن سینا ضمن تقدیر از تلاش دانش آموزان وهمت دبیران ارجمند وخانواده های دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی این آموزشگاه افزود : 28 نفر از 61 نفر (46درصد) دانش آموزان پیش دانشگاهی شرکت کننده در کنکور سراسری 89 رتبه زیر 1000 کسب نموده اند.
دبیرستان ابن سینا و رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری 89
وی در ادامه این موفقیت را به همه دانش آموزان و اولیای آنان و دبیران ومجموعه کادر آموزش و پرورش مهریز و استان که سهمی در این موفقیت داشته اند تیریک می گوییم.
آدرس کوتاه :