دبير ستاد اقامه نماز استان: تمام امكانات براي احياي فرهنگ نماز استفاده شود

دبير ستاد اقامه نماز استان: تمام امكانات براي احياي فرهنگ نماز استفاده شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، به نقل از خبرگزاري فارس، حجت‌الاسلام محمدحسين نبي‌پور در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان مهريز اظهار داشت: يك جنگ تمام عيار بين معنويت و طرفداران آن با ماديات و هواداران آن در حال وقوع است كه براي غلبه جبهه معنويت بايد نماز تقويت و حمايت شود. دبير ستاد اقامه نماز استان يزد گفت: بايد از همه امكانات و ظرفيت‌ها براي احياي فرهنگ نماز استفاده شود. وي با اشاره به وجود زمينه‌هاي لازم براي گسترش و اشاعه فرهنگ نماز در شهرستان مهريز افزود: مردم ولايت‌مدار و انقلابي شهرستان مهريز ظرفيت لازم براي اشاعه فرهنگ نماز را دارا هستند و بايد با ديد عميق‌تري نسبت به نماز و جايگاه آن،‌ زمينه رشد فرهنگ نماز و اشاعه آن را در اين شهرستان فراهم شود. وي بيان داشت:‌ بعد از توحيد عملي فقط با نماز مي‌توان چهره دين را متجلي كرد. دبير ستاد اقامه نماز استان يزد افزود: اگر نماز به مفهوم واقعي اقامه شود، مشكلاتي همچون فتنه‌هاي اخير و ديگر مشكلات جامعه ما كمتر خواهد بود و عمده دليل مشكلات فرهنگي و نارسايي‌هاي اخلاقي همين اهميت ندادن به نماز است. نبي‌پور خاطرنشان كرد: گاهي نماز در مرحله تكليف اقامه مي‌شود و اما بايد كاري كرد تا از مرحله تكليف به نيازي ضروري و از آنجا به مرحله عشق و سپس به معناي واقعي خود برسد. فرماندار مهريز نيز در اين جلسه به تشريح ابلاغيه وزير كشور در مورد اهميت و جايگاه نماز پرداخت و مهم‌ترين دستورات اين ابلاغيه را اختصاص اولويت موضوعات فرهنگي به نماز و تامين اعتبارات لازم، براي برگزاري نمازجماعت در دستگاه‌هاي اجرايي، تجهيز نمازخانه‌هاي ادارات، تشويق و ترغيب كاركنان به شركت در نماز جماعت، پخش آواي ملكوتي اذان در دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش سطح آگاهي كاركنان و خانواده‌هاي آنان با تشكيل دوره‌هايي آموزشي برشمرد. مهدي كياني مقدم پيش‌بيني وجود خيمه‌هايي زيبا و در شأن برگزاري نماز در پاركها، اماكن تفريحي و تفرجگاه‌ها را مورد تاكيد قرار داد و استفاده از شعارهايي مناسب در مضمون اهميت نماز در بيلبوردهاي سطح شهر را خواستار شد. وي همچنين ساماندهي نمازخانه‌هاي اماكن بين‌راهي و رعايت اصول بهداشتي در نمازخانه‌ها را امري ضروري دانست. فرماندار مهريز از مسئولان ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان مهريز به خاطر پخش آواي ملكوتي اذان در اوقات شرعي به ويژه ظهر در راستاي توجه بيشتر به اين فريضه الهي قدرداني كرد. مديركل آموزش و پژوهش استانداري نيز از مسئولان خواست تا بيش از پيش در راه نهادينه شدن فرهنگ نماز گام بردارند. محمدمهدي عادل با تاكيد بر اهميت و جايگاه نماز خاطرنشان كرد: نماز در ادارات و مدارس بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و به نمازجماعت اهميت بيشتري داده شود. در اين نشست مسئولان ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان مهريز به ارائه نظرات و پيشنهادات خود در زمينه ارتقاي فرهنگ نماز به ويژه نماز جماعت پرداختند.  
دبير ستاد اقامه نماز استان: تمام امكانات براي احياي فرهنگ نماز استفاده شود

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، به نقل از خبرگزاري فارس، حجت‌الاسلام محمدحسين نبي‌پور در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان مهريز اظهار داشت: يك جنگ تمام عيار بين معنويت و طرفداران آن با ماديات و هواداران آن در حال وقوع است كه براي غلبه جبهه معنويت بايد نماز تقويت و حمايت شود.

دبير ستاد اقامه نماز استان يزد گفت: بايد از همه امكانات و ظرفيت‌ها براي احياي فرهنگ نماز استفاده شود.
وي با اشاره به وجود زمينه‌هاي لازم براي گسترش و اشاعه فرهنگ نماز در شهرستان مهريز افزود: مردم ولايت‌مدار و انقلابي شهرستان مهريز ظرفيت لازم براي اشاعه فرهنگ نماز را دارا هستند و بايد با ديد عميق‌تري نسبت به نماز و جايگاه آن،‌ زمينه رشد فرهنگ نماز و اشاعه آن را در اين شهرستان فراهم شود.
وي بيان داشت:‌ بعد از توحيد عملي فقط با نماز مي‌توان چهره دين را متجلي كرد.
دبير ستاد اقامه نماز استان يزد افزود: اگر نماز به مفهوم واقعي اقامه شود، مشكلاتي همچون فتنه‌هاي اخير و ديگر مشكلات جامعه ما كمتر خواهد بود و عمده دليل مشكلات فرهنگي و نارسايي‌هاي اخلاقي همين اهميت ندادن به نماز است.
نبي‌پور خاطرنشان كرد: گاهي نماز در مرحله تكليف اقامه مي‌شود و اما بايد كاري كرد تا از مرحله تكليف به نيازي ضروري و از آنجا به مرحله عشق و سپس به معناي واقعي خود برسد.
فرماندار مهريز نيز در اين جلسه به تشريح ابلاغيه وزير كشور در مورد اهميت و جايگاه نماز پرداخت و مهم‌ترين دستورات اين ابلاغيه را اختصاص اولويت موضوعات فرهنگي به نماز و تامين اعتبارات لازم، براي برگزاري نمازجماعت در دستگاه‌هاي اجرايي، تجهيز نمازخانه‌هاي ادارات، تشويق و ترغيب كاركنان به شركت در نماز جماعت، پخش آواي ملكوتي اذان در دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش سطح آگاهي كاركنان و خانواده‌هاي آنان با تشكيل دوره‌هايي آموزشي برشمرد.
مهدي كياني مقدم پيش‌بيني وجود خيمه‌هايي زيبا و در شأن برگزاري نماز در پاركها، اماكن تفريحي و تفرجگاه‌ها را مورد تاكيد قرار داد و استفاده از شعارهايي مناسب در مضمون اهميت نماز در بيلبوردهاي سطح شهر را خواستار شد.
وي همچنين ساماندهي نمازخانه‌هاي اماكن بين‌راهي و رعايت اصول بهداشتي در نمازخانه‌ها را امري ضروري دانست.
فرماندار مهريز از مسئولان ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان مهريز به خاطر پخش آواي ملكوتي اذان در اوقات شرعي به ويژه ظهر در راستاي توجه بيشتر به اين فريضه الهي قدرداني كرد.
مديركل آموزش و پژوهش استانداري نيز از مسئولان خواست تا بيش از پيش در راه نهادينه شدن فرهنگ نماز گام بردارند.
محمدمهدي عادل با تاكيد بر اهميت و جايگاه نماز خاطرنشان كرد: نماز در ادارات و مدارس بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و به نمازجماعت اهميت بيشتري داده شود.
در اين نشست مسئولان ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان مهريز به ارائه نظرات و پيشنهادات خود در زمينه ارتقاي فرهنگ نماز به ويژه نماز جماعت پرداختند.

 

آدرس کوتاه :