داود فتح آبادی به عنوان رئیس تربیت بدنی مهریز معرفی شد

داود فتح آبادی به عنوان رئیس تربیت بدنی مهریز معرفی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مراسم تودیع معارفه رئیس تربیت بدنی مهریز که با حضور مسئولین استان و شهرستان وهمچنین روسای هیئات ورزشی مهریز برگزار شد از زحمات و تلاش های حسن نعیمی رئیس سابق قدردانی و داود فتح آبادی به عنوان رئیس جدید معرفی شد. در این مراسم نعیمی به ارائه گزارش دوران خدمت خود پرداخت . در ادامه حسینی معاون اداره کل تربیت بدنی استان از اعتبار 1 میلیارد تومانی دور سوم سفر ریاست جمهوری برای احداث کمپ دوچرخه سواری در مهریز خبر داد و رستگاری معاونت فرمانداری مهریز هم بر توجه بشتر مسئولین استان به ورزش مهریز تاکید کرد. گفتنی است داود فتح آبادی رئیس جدید تربیت بدنی از قهرمانان آسیا می باشد.
داود فتح آبادی به عنوان رئیس تربیت بدنی مهریز معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مراسم تودیع معارفه رئیس تربیت بدنی مهریز که با حضور مسئولین استان و شهرستان وهمچنین روسای هیئات ورزشی مهریز برگزار شد از زحمات و تلاش های حسن نعیمی رئیس سابق قدردانی و داود فتح آبادی به عنوان رئیس جدید معرفی شد.
در این مراسم نعیمی به ارائه گزارش دوران خدمت خود پرداخت .

در ادامه حسینی معاون اداره کل تربیت بدنی استان از اعتبار 1 میلیارد تومانی دور سوم سفر ریاست جمهوری برای احداث کمپ دوچرخه سواری در مهریز خبر داد و رستگاری معاونت فرمانداری مهریز هم بر توجه بشتر مسئولین استان به ورزش مهریز تاکید کرد.
گفتنی است داود فتح آبادی رئیس جدید تربیت بدنی از قهرمانان آسیا می باشد.

آدرس کوتاه :