دانش آموز مهريزي رتبه نخست مسابقات پرسش مهر رييس جمهوري را کسب کرد

دانش آموز مهريزي رتبه نخست مسابقات پرسش مهر رييس جمهوري را کسب کرد


معاون پرورشي آموزش و پرورش مهريز گفت: دانش آموز مهريزي رتبه نخست مسابقات کشوري " پرسش مهر رييس جمهوري " را کسب کرد.
دانش آموز مهريزي رتبه نخست مسابقات پرسش مهر رييس جمهوري را کسب کرد
" سيد عليرضا طبايي فرد " افزود : " مريم لاري " هنرجوي دبيرستان کار و دانش الزهراء (س) اين منطقه در رشته تصويرسازي اين مقام را کسب نموده است.
وي اضافه کرد: اين هنرجوي موفق به تازگي از دست رييس جمهور لوح تقدير ، هزينه سفر حج عمره و سه سکه تمام بهار آزادي دريافت کرد.
طبايي فرد اظهار داشت: در مسابقات فرهنگي و هنري پرسش مهر در سطح استان 100 نفر شرکت کرده بودند که تنها " لاري " اين مقام را بدست آورد.
وي گفت: در مسابقات پرسش مهر رييس جمهور در سال تحصيلي جاري فرهنگيان و دانش آموزان دختر و پسر مقاطع مختلف تصيلي در قالب 12 رشته شرکت کردند.
وي رشته هاي اين مسابقه را شامل تفسير و قرائت قرآن ، نهج البلاغه ، شعر ، داستان ، مطالعه و تحقيق ، وبلاگ نويسي ، نشريه ديواري ، سرود ، فيلم کوتاه و هنرهاي تجسمي و دستي عنوان کرد.
وي خاطر نشان کرد: در مجموع کشور در همه رشته ها 240 نفر مقاوم اول را کسب کردند.
آدرس کوتاه :