دانش آموزان و دانشجویان مهریزی از رئیس اداره کتابخانه ها قدردانی کردند

دانش آموزان و دانشجویان مهریزی از رئیس اداره کتابخانه ها قدردانی کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در راستای افزایش ساعت کار کتابخانه های عمومی؛ دانش آموزان و دانشجویان مهریزی از رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز قدردانی کردند. جمعی از دانش آموزان و دانشجویان شهرستان مهریز با اهدای لوح تقدیر و یک تندیس از همکاری ها و تلاش های مجدانه سعید قریشی رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز برای افزایش ساعت کار کتابخانه ها در ایام امتحانات و آزمون سراسری کنکور قدردانی کردند. در این لوح تقدیر آمده است: باید جورى بشود که در سبد کالاى مصرفى خانواده‌ها، کتاب یک سهم قابل قبولى پیدا کند و کتاب را بخرند براى خواندن، نه براى تزئین اتاق کتابخانه و نشان دادن به این و آن. (مقام معظم رهبری) «لوح تقدیر» جناب آقای سعید قریشی رئیس محترم اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز با سلام و احترام بدون شک، کار و تلاش خالصانه و عزم و همت صبورانه، عبادت بزرگی است که اجر و پاداش آن با معیارهای دنیوی قابل سنجش نیست، لیکن به مصداق کلام شریف: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بدینوسیله از همت عالی شما در خصوص افزایش ساعت کار کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز در ایام امتحانات و آزمون سراسری کنکور و نیز همکاری صمیمانه و مجدانه جنابعالی با دانش آموزان و دانشجویان، کمال امتنان و سپاس را ابراز داشته و از درگاه حق تعالی تداوم توفیق خدمت مخلصانه و موفقیت روز افزون را برایتان مسئلت می نمائیم. جمعی از دانش آموزان و دانشجویان شهرستان مهریز تیرماه ۱۳۹۱
دانش آموزان و دانشجویان مهریزی از رئیس اداره کتابخانه ها قدردانی کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در راستای افزایش ساعت کار کتابخانه های عمومی؛ دانش آموزان و دانشجویان مهریزی از رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز قدردانی کردند.

جمعی از دانش آموزان و دانشجویان شهرستان مهریز با اهدای لوح تقدیر و یک تندیس از همکاری ها و تلاش های مجدانه سعید قریشی رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز برای افزایش ساعت کار کتابخانه ها در ایام امتحانات و آزمون سراسری کنکور قدردانی کردند.

در این لوح تقدیر آمده است:
باید جورى بشود که در سبد کالاى مصرفى خانواده‌ها، کتاب یک سهم قابل قبولى پیدا کند
و کتاب را بخرند براى خواندن، نه براى تزئین اتاق کتابخانه و نشان دادن به این و آن. (مقام معظم رهبری)
«لوح تقدیر»
جناب آقای سعید قریشی
رئیس محترم اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز
با سلام و احترام
بدون شک، کار و تلاش خالصانه و عزم و همت صبورانه، عبادت بزرگی است که اجر و پاداش آن با معیارهای دنیوی قابل سنجش نیست، لیکن به مصداق کلام شریف:
«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
بدینوسیله از همت عالی شما در خصوص افزایش ساعت کار کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز در ایام امتحانات و آزمون سراسری کنکور و نیز همکاری صمیمانه و مجدانه جنابعالی با دانش آموزان و دانشجویان، کمال امتنان و سپاس را ابراز داشته و از درگاه حق تعالی تداوم توفیق خدمت مخلصانه و موفقیت روز افزون را برایتان مسئلت می نمائیم.

جمعی از دانش آموزان و دانشجویان شهرستان مهریز
تیرماه ۱۳۹۱

آدرس کوتاه :