دانش آموزان هنرستان الزهرای مهریز در نقاشی همگانی محرم شرکت کردند

دانش آموزان هنرستان الزهرای مهریز در نقاشی همگانی محرم شرکت کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناست ماه محرم دانش اموزان هنرستان الزهرای مهریز در نقاشی همگانی محرم شرکت کردند. دانش اموزان در این نقاشی همگانی، موضوعات عاشورا، آئین های عزاداری و حوادث صحرای کربلا را به تصویر کشیدند.  
دانش آموزان هنرستان الزهرای مهریز در نقاشی همگانی محرم شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناست ماه محرم دانش اموزان هنرستان الزهرای مهریز در نقاشی همگانی محرم شرکت کردند.

دانش اموزان در این نقاشی همگانی، موضوعات عاشورا، آئین های عزاداری و حوادث صحرای کربلا را به تصویر کشیدند.

 

آدرس کوتاه :