دانش آموزان مهریزی هتک حرمت به ساحت پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند

دانش آموزان مهریزی هتک حرمت به ساحت پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جمعی ازدانش آموزان مهریزی با تجمع در میدان شهید صدوقی مهریز با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اقدام نفرت انگیز سازندگان و حامیان فیلم ضد اسلامی را محکوم و خشم و انزاجار خود را از اقدام دشمنان اسلام به نمایش گذاشتند.
دانش آموزان مهریزی هتک حرمت به ساحت پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جمعی ازدانش آموزان مهریزی با تجمع در میدان شهید صدوقی مهریز با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اقدام نفرت انگیز سازندگان و حامیان فیلم ضد اسلامی را محکوم و خشم و انزاجار خود را از اقدام دشمنان اسلام به نمایش گذاشتند.

آدرس کوتاه :