دانش آموزان مهریزی مکلف شدن خود را جشن گرفتند

دانش آموزان مهریزی مکلف شدن خود را جشن گرفتند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دانش آموزان پسر مقطع سوم راهنمایی شهرستان مهریز به تکلیف رسیدن خود را جشن گرفتند. این مراسم معنوی که همزمان با نماز مغرب وعشاء در کانون حضرت زینب(س) با حضور مدیرآموزش وپرورش،معاونت پرورشی وتربیت بدنی ودیگر مسئولین برگزار شد مدیرآموزش وپرورش با عرض تبریک مکلف شدن دانش آموزان از دانش آموزان خواست همیشه نماز خود را اول وقت بخوانند که بهترین وبالاترین عبادت نمازخواندن وحضور در درگاه خداوند متعال در اول وقت است در پایان این جشن دانش آموزان اولین نماز جماعت خود را بعد از به تکلیف رسیدن به درگاه خداوند متعال بجا آوردند. همچنین دختران مقطع سوم ابتدایی شهرستان مهریز به تکلیف رسیدن خود را جشن گرفتند. این مراسم معنوی که همزمان با نمازظهر وعصر در کانون حضرت زینب(س) با حضور مدیرآموزش وپرورش،فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان،معاونت پرورشی وتربیت بدنی ودیگر مسئولان برگزار شد. مدیرآموزش وپرورش با عرض تبریک مکلف شدن دانش آموزان از دانش آموزان خواست همیشه حجاب خود را نگه دارند که حجاب زینت زن مسلمان است ونماز خود را همیشه اول وقت بخوانند که بهترین وبالاترین عبادت نمازخواندن وحضور در درگاه خداوند متعال در اول وقت است در پایان این جشن به همه دانش آموزان به رسم یادبود هدایایی اهداء شد وبعد دانش آموزان اولین نماز جماعت خود را بعد از به تکلیف رسیدن به درگاه خداوند متعال بجا آوردند.  
دانش آموزان مهریزی مکلف شدن خود را جشن گرفتند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دانش آموزان پسر مقطع سوم راهنمایی شهرستان مهریز به تکلیف رسیدن خود را جشن گرفتند.

این مراسم معنوی که همزمان با نماز مغرب وعشاء در کانون حضرت زینب(س) با حضور مدیرآموزش وپرورش،معاونت پرورشی وتربیت بدنی ودیگر مسئولین برگزار شد مدیرآموزش وپرورش با عرض تبریک مکلف شدن دانش آموزان از دانش آموزان خواست همیشه نماز خود را اول وقت بخوانند که بهترین وبالاترین عبادت نمازخواندن وحضور در درگاه خداوند متعال در اول وقت است در پایان این جشن دانش آموزان اولین نماز جماعت خود را بعد از به تکلیف رسیدن به درگاه خداوند متعال بجا آوردند.

همچنین دختران مقطع سوم ابتدایی شهرستان مهریز به تکلیف رسیدن خود را جشن گرفتند.

این مراسم معنوی که همزمان با نمازظهر وعصر در کانون حضرت زینب(س) با حضور مدیرآموزش وپرورش،فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان،معاونت پرورشی وتربیت بدنی ودیگر مسئولان برگزار شد.

مدیرآموزش وپرورش با عرض تبریک مکلف شدن دانش آموزان از دانش آموزان خواست همیشه حجاب خود را نگه دارند که حجاب زینت زن مسلمان است ونماز خود را همیشه اول وقت بخوانند که بهترین وبالاترین عبادت نمازخواندن وحضور در درگاه خداوند متعال در اول وقت است در پایان این جشن به همه دانش آموزان به رسم یادبود هدایایی اهداء شد وبعد دانش آموزان اولین نماز جماعت خود را بعد از به تکلیف رسیدن به درگاه خداوند متعال بجا آوردند.

 

آدرس کوتاه :