دانش آموزان متوسطه مهریز در المپياد ادبي يزد خوش درخشيدند

دانش آموزان متوسطه مهریز در المپياد ادبي يزد خوش درخشيدند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دانش آموزان متوسطه شهرستان در بيست وششمين دوره المپياد ادبي يزد خوش درخشيدند در پي اعلام نتايج بيست وششمين دوره المپياد ادبي استان يزد دانش آموزان مهريزي عالي درخشيدند. حسن حاضري مدير آموزش و پرورش شهرستان در جلسه هماهنگي برنامه هاي هفته بزرگداشت مقام معلم شهرستان ضمن تشكر از مجموعه فرهنگيان شهرستان درخشش سه نفر از دانش آموزان به نامهاي  مهديه حاجي قاسمي از دبيرستان حضرت رقيه(س) محبوبه زارعزاده مهريزي از دبيرستان شكيب و محمد حسن موحديان از دبيرستان علوم و معارف اسلامي شهرستان  خبر داد و ضمن تبريك به اين دانش آموزان و اولياء محترمشان گفت اين موفقيتها حاصل كار گروهي دبيران، مديران ،كادراجرايي مدارس و مديريت همچنين همكاري اولياء و تلاش دانش آموزان شهرستان مي باشد كه جاي تقدير و تشكر دارد.وي افزود در اين ليست 22 نفره اسامي دانش آموزان چهار منطقه و ناحيه از 16 منطقه و ناحيه تحت پوشش وقت اداره كل آموزش و پرورش استان به چشم مي خورد كه اين نشان از جايگاه خوب علمي شهرستان  رادر استان داردونياز به تقويت هر چه بيشتر،  در ادامه وي از همكاران آموزشي  و كارشناس سنجش شهرستان جهت هماهنگي هاي بعمل آمده در كسب اين موفقيت تقدير و تشكر نمود.
دانش آموزان متوسطه مهریز در المپياد ادبي يزد خوش درخشيدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دانش آموزان متوسطه شهرستان در بيست وششمين دوره المپياد ادبي يزد خوش درخشيدند
در پي اعلام نتايج بيست وششمين دوره المپياد ادبي استان يزد دانش آموزان مهريزي عالي درخشيدند. حسن حاضري مدير آموزش و پرورش شهرستان در جلسه هماهنگي برنامه هاي هفته بزرگداشت مقام معلم شهرستان ضمن تشكر از مجموعه فرهنگيان شهرستان درخشش سه نفر از دانش آموزان به نامهاي  مهديه حاجي قاسمي از دبيرستان حضرت رقيه(س) محبوبه زارعزاده مهريزي از دبيرستان شكيب و محمد حسن موحديان از دبيرستان علوم و معارف اسلامي شهرستان  خبر داد و ضمن تبريك به اين دانش آموزان و اولياء محترمشان گفت اين موفقيتها حاصل كار گروهي دبيران، مديران ،كادراجرايي مدارس و مديريت همچنين همكاري اولياء و تلاش دانش آموزان شهرستان مي باشد كه جاي تقدير و تشكر دارد.وي افزود در اين ليست 22 نفره اسامي دانش آموزان چهار منطقه و ناحيه از 16 منطقه و ناحيه تحت پوشش وقت اداره كل آموزش و پرورش استان به چشم مي خورد كه اين نشان از جايگاه خوب علمي شهرستان  رادر استان داردونياز به تقويت هر چه بيشتر،  در ادامه وي از همكاران آموزشي  و كارشناس سنجش شهرستان جهت هماهنگي هاي بعمل آمده در كسب اين موفقيت تقدير و تشكر نمود.

آدرس کوتاه :