دانش آموزان شهرستان مهريز در جشنواره استاني نوجوان سالم افتخار آفريدند

دانش آموزان شهرستان مهريز در جشنواره استاني نوجوان سالم افتخار آفريدند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،   حسن حاضري ضمن ابراز خرسندي از اجراي برنامه هاي حوزه سلامت و تندرستي مديريت آموزش و پرورش در زمينه مبارزه با آسيبهاي اجتمايي و مسابقات ورزشي، از كسب رتبه اول مسابقه  عكاسي دانش آموز دبيرستان مجتمع حضرت سيد الشهداء (ع) به نام محمد فياض و همچنين برگزيدگان مسابقه ارائه مقاله توسط دانش آموزان دبيرستان ابن سينا به نامهاي كارانديشان ، ميرحسيني و توانگر در جشنواره  استاني نوجوان سالم خبر داد. وی ضمن تشكر از عوامل اجرايي مدارس مذكور گفت در همايشي كه به مناسبت تجليل از اين دانش آموزان توسط معاونت تربيت بدني اداره كل آموزش و پرورش استان در روز چهار شنبه تشكيل گرديد به نحو شايسته مورد تشويق و تجليل قرار گرفتند. وي از اين حركت خوب اداره مراقبت در برابر آسيبهاي اجتمايي اداره كل آموزش و پرورش استان نيز قدرداني نمود .      
دانش آموزان شهرستان مهريز در جشنواره استاني نوجوان سالم افتخار آفريدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، حسن حاضري ضمن ابراز خرسندي از اجراي برنامه هاي حوزه سلامت و تندرستي مديريت آموزش و پرورش در زمينه مبارزه با آسيبهاي اجتمايي و مسابقات ورزشي، از كسب رتبه اول مسابقه  عكاسي دانش آموز دبيرستان مجتمع حضرت سيد الشهداء (ع) به نام محمد فياض و همچنين برگزيدگان مسابقه ارائه مقاله توسط دانش آموزان دبيرستان ابن سينا به نامهاي كارانديشان ، ميرحسيني و توانگر در جشنواره  استاني نوجوان سالم خبر داد.

وی ضمن تشكر از عوامل اجرايي مدارس مذكور گفت در همايشي كه به مناسبت تجليل از اين دانش آموزان توسط معاونت تربيت بدني اداره كل آموزش و پرورش استان در روز چهار شنبه تشكيل گرديد به نحو شايسته مورد تشويق و تجليل قرار گرفتند. وي از اين حركت خوب اداره مراقبت در برابر آسيبهاي اجتمايي اداره كل آموزش و پرورش استان نيز قدرداني نمود.

 

 

 

آدرس کوتاه :