دانش آموزان رای اولی مهریز در مراسم انتخابات نمادین شرکت کردند

دانش آموزان رای اولی مهریز در مراسم انتخابات نمادین شرکت کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، انتخابات نمادین در دبیرستان دخترانه محمودی با حضور فرماندهی و جمعی از مسئولان ناحیه مقاومت بسیج مهریز و مسئولان آموزش و پروش این شهرستان برگزار شد. هدف از برگزاری این مراسم تشویق و ترغیب دانش آموزان به حضور حداکثری در انتخابات و مشارکت پرشور آنان به همراه خانواده هایشان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.
دانش آموزان رای اولی مهریز در مراسم انتخابات نمادین شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، انتخابات نمادین در دبیرستان دخترانه محمودی با حضور فرماندهی و جمعی از مسئولان ناحیه مقاومت بسیج مهریز و مسئولان آموزش و پروش این شهرستان برگزار شد.
هدف از برگزاری این مراسم تشویق و ترغیب دانش آموزان به حضور حداکثری در انتخابات و مشارکت پرشور آنان به همراه خانواده هایشان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

آدرس کوتاه :