دامگاهان نبض کشاورزی مهریز و ارمغان کوهستان برای کویر

دامگاهان نبض کشاورزی مهریز و ارمغان کوهستان برای کویر


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دامگاهان یکی از مناطق بکر طبیعی استان یزد به شمار می رود که در چند قدمی کویر در منطقه ای کوهستانی در شهرستان مهریز واقع شده و لطافت خاصی را در طول سال برای مردم این منطقه به ارمغان آورده است. این منطقه با وسعت تقریبی 2100 هکتار در 12 کیلومتری جنوب غربی شهرستان مهریز واقع شده است. این منطقه با 175 گونه گیاهی در  ایام تعطیلات میزبان گروه های زیادی از مناطق مختلف استان برای کوهنوردی و لذت بردن از طبیعت است. دامگاهان که در لفظ عامیانه مردم مهریز به "دون گاهون" معروف است  و به همراه چشمه غربالبیز یکی از دو چشمه بزرگ فصلی مهریز محسوب که برای کشاورزی این منطقه بسیار موثر و حیاتی هستند.  
دامگاهان نبض کشاورزی مهریز و ارمغان کوهستان برای کویر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دامگاهان یکی از مناطق بکر طبیعی استان یزد به شمار می رود که در چند قدمی کویر در منطقه ای کوهستانی در شهرستان مهریز واقع شده و لطافت خاصی را در طول سال برای مردم این منطقه به ارمغان آورده است.
این منطقه با وسعت تقریبی 2100 هکتار در 12 کیلومتری جنوب غربی شهرستان مهریز واقع شده است.
این منطقه با 175 گونه گیاهی در  ایام تعطیلات میزبان گروه های زیادی از مناطق مختلف استان برای کوهنوردی و لذت بردن از طبیعت است.
دامگاهان که در لفظ عامیانه مردم مهریز به "دون گاهون" معروف است  و به همراه چشمه غربالبیز یکی از دو چشمه بزرگ فصلی مهریز محسوب که برای کشاورزی این منطقه بسیار موثر و حیاتی هستند.


 

آدرس کوتاه :