دامگاهان؛ ارمغان کوهستان برای کویر/ "دون گاهون" نبض کشاورزی مهریز

دامگاهان؛ ارمغان کوهستان برای کویر/ "دون گاهون" نبض کشاورزی مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از مهر؛ دره دامگاهان یکی از مناطق بکر طبیعی استان یزد به شمار می رود که در چند قدمی کویر در منطقه ای کوهستانی در شهرستان مهریز واقع شده و لطافت بهاری را برای مردم این منطقه به ارمغان آورده است.  دره دامگاهان با وسعت تقریبی 2100 هکتار در 12 کیلومتری جنوب غربی شهرستان مهریز واقع شده است. . حداقل ارتفاع این منطقه 1880 متر و حداکثر آن 3873 متر از سطح دریا است و میزان متوسط بارندگی سالیانه منطقه 195 میلیمتر است که در ارتفاعات بیشتر به صورت برف مشاهده می شود. بررسی به عمل آمده در سالهای 72 تا 83 نشان داد که در این منطقه، 175 گونه گیاهی متعلق به 134 جنس و 46 خانواده وجود دارد. ایام تعطیلات گروه های زیادی از مناطق مختلف استان یزد برای کوهنوردی و لذت بردن از طبیعت عازم این تفرجگاه می شوند. دره دامگاهان که در لفظ عامیانه مردم مهریز به "دون گاهون" معروف است، دارای چشمه هایی است که آبی گوارا تقدیم گردشگران می کند. مهریز دارای دو چشمه بزرگ فصلی و معروف غربالبیز و دامگاهان (دون گاهون) است که برای کشاورزی این منطقه بسیار موثر و حیاتی هستند. چشمه دامگاهان از محلی به همین نام که در امتداد ارتفاعات شیرکوه است، سرچشمه می گیرد. منبع تامین کننده آن برف های زمستانی ارتفاعات این کوه است و میزان آب آن بستگی شدید به میزان برف زمستانی ارتفاعات آن دارد. این چشمه از اوایل بهار تا مردادماه دارای آب نسبتا فراوانی بوده و بیشترین دبی آن مربوط به فروردین و اردیبهشت است. در نقشه طبیعی یزد از این منطقه به عنوان "رود پایین" نام برده شده است. ------------------------ گزارش و عکس: جمال زارع زاده  
دامگاهان؛ ارمغان کوهستان برای کویر/ "دون گاهون" نبض کشاورزی مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از مهر؛ دره دامگاهان یکی از مناطق بکر طبیعی استان یزد به شمار می رود که در چند قدمی کویر در منطقه ای کوهستانی در شهرستان مهریز واقع شده و لطافت بهاری را برای مردم این منطقه به ارمغان آورده است. 
دره دامگاهان با وسعت تقریبی 2100 هکتار در 12 کیلومتری جنوب غربی شهرستان مهریز واقع شده است.

.

حداقل ارتفاع این منطقه 1880 متر و حداکثر آن 3873 متر از سطح دریا است و میزان متوسط بارندگی سالیانه منطقه 195 میلیمتر است که در ارتفاعات بیشتر به صورت برف مشاهده می شود.

بررسی به عمل آمده در سالهای 72 تا 83 نشان داد که در این منطقه، 175 گونه گیاهی متعلق به 134 جنس و 46 خانواده وجود دارد.

ایام تعطیلات گروه های زیادی از مناطق مختلف استان یزد برای کوهنوردی و لذت بردن از طبیعت عازم این تفرجگاه می شوند.

دره دامگاهان که در لفظ عامیانه مردم مهریز به "دون گاهون" معروف است، دارای چشمه هایی است که آبی گوارا تقدیم گردشگران می کند.

مهریز دارای دو چشمه بزرگ فصلی و معروف غربالبیز و دامگاهان (دون گاهون) است که برای کشاورزی این منطقه بسیار موثر و حیاتی هستند.

چشمه دامگاهان از محلی به همین نام که در امتداد ارتفاعات شیرکوه است، سرچشمه می گیرد.

منبع تامین کننده آن برف های زمستانی ارتفاعات این کوه است و میزان آب آن بستگی شدید به میزان برف زمستانی ارتفاعات آن دارد.

این چشمه از اوایل بهار تا مردادماه دارای آب نسبتا فراوانی بوده و بیشترین دبی آن مربوط به فروردین و اردیبهشت است.
در نقشه طبیعی یزد از این منطقه به عنوان "رود پایین" نام برده شده است.

------------------------
گزارش و عکس: جمال زارع زاده
 

آدرس کوتاه :