خلفائی به عنوان رئیس جدید اداره بازرگانی مهریز معرفی شد

خلفائی به عنوان رئیس جدید اداره بازرگانی مهریز معرفی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره بازرگانی مهریز با حضور جمعی مسئولین استان و شهرستان در محل این اداره برگزار و از زحمات هاشمی رئیس سابق این اداره قدردانی و خلفائی به عنوان ریئس جدید این اداره معرفی شد.
خلفائی به عنوان رئیس جدید اداره بازرگانی مهریز معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره بازرگانی مهریز با حضور جمعی مسئولین استان و شهرستان در محل این اداره برگزار و از زحمات هاشمی رئیس سابق این اداره قدردانی و خلفائی به عنوان ریئس جدید این اداره معرفی شد.

آدرس کوتاه :