خرده مالکی عاملی است که تسهیلات بخش کشاورزی به زعفران کاران شهرستان مهریز تعلق نمیگیرد

خرده مالکی عاملی است که تسهیلات بخش کشاورزی به زعفران کاران شهرستان مهریز تعلق نمیگیرد


خرده مالکی عاملی است که تسهیلات بخش کشاورزی به زعفران کاران شهرستان مهریز تعلق نمیگیرد   محمد حسن حکیمی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز درگزارشی از وجود 20 هکتار سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان خبر داد. حکیمی افزود شهرستان مهریز با دارا بودن 20 هکتار اراضی زیر کشت زعفران و تولید 5 کیلو زعفران در هر هکتار بعد از بهاباد رتبه دوم تولید زعفران در استان را داراست. وی افزود :روی آوردن کشاورزان مهریزی به کاشت زعفران از سال 82 اغاز شده و در ابتدای شروع   سطح زیر کشت این محصول نیم هکتار بوده است   که هم اکنون با روی آوردن کشاورزان به کاشت این محصول 20 هکتار سطح زیر کشت داریم و در چند سال گذشته با برداشت 12 کیلو زعفران در هکتار رکوردی را را از خود در برداشت این محصول در کل کشور به جا گذاشتیم و در واقع 2و نیم برابر تولید کشور در هکتار تولید زعفران داشته ایم. حکیمی مشکل بزرگ در زمینه کاشت وبرداشت این محصول را خرده مالکی عنوان کرد وافزود :خرده مالکی در همه محصولات کشاورزی یک مشکل بزرگ محسوب میشود و از انجا که زعفران شرایط خاص خود را دارد   خرده مالکی مهمترین مشکل   جهاد کشاورزی در این بخش است   ومتاسفانه به همین علت تسهیلات کشاورزی به   این بخش تعلق نمیگیرد. وی زمان اغاز برداشت زعفران را نیمه دوم آبان ماه عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات کشاورزان در زمینه کاشت زعفران   کمبود یاز زعفران در استان است و همواره از استان های خراسان جنوبی   و استان هم جوار دیگر پیاز زعفران تهیه میشود. حکیمی خاطر نشان کرد : تمام سطح زیر کشت وتولید زعفران در مهریز به بخش خصوصی واگذار شده است و کشاورزان نیز نبود شرکت تعاونی یا مکانی خاص برای خرید این محصول را مشکل خود میدانند.
خرده مالکی عاملی است که تسهیلات بخش کشاورزی به زعفران کاران شهرستان مهریز تعلق نمیگیرد

خرده مالکی عاملی است که تسهیلات بخش کشاورزی به زعفران کاران شهرستان مهریز تعلق نمیگیرد

 

محمد حسن حکیمی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز درگزارشی از وجود 20 هکتار سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان خبر داد.

حکیمی افزود شهرستان مهریز با دارا بودن 20 هکتار اراضی زیر کشت زعفران و تولید 5 کیلو زعفران در هر هکتار بعد از بهاباد رتبه دوم تولید زعفران در استان را داراست.

وی افزود :روی آوردن کشاورزان مهریزی به کاشت زعفران از سال 82 اغاز شده و در ابتدای شروع  سطح زیر کشت این محصول نیم هکتار بوده است  که هم اکنون با روی آوردن کشاورزان به کاشت این محصول 20 هکتار سطح زیر کشت داریم و در چند سال گذشته با برداشت 12 کیلو زعفران در هکتار رکوردی را را از خود در برداشت این محصول در کل کشور به جا گذاشتیم و در واقع 2و نیم برابر تولید کشور در هکتار تولید زعفران داشته ایم.

حکیمی مشکل بزرگ در زمینه کاشت وبرداشت این محصول را خرده مالکی عنوان کرد وافزود :خرده مالکی در همه محصولات کشاورزی یک مشکل بزرگ محسوب میشود و از انجا که زعفران شرایط خاص خود را دارد  خرده مالکی مهمترین مشکل  جهاد کشاورزی در این بخش است  ومتاسفانه به همین علت تسهیلات کشاورزی به  این بخش تعلق نمیگیرد.

وی زمان اغاز برداشت زعفران را نیمه دوم آبان ماه عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات کشاورزان در زمینه کاشت زعفران  کمبود یاز زعفران در استان است و همواره از استان های خراسان جنوبی  و استان هم جوار دیگر پیاز زعفران تهیه میشود.

حکیمی خاطر نشان کرد : تمام سطح زیر کشت وتولید زعفران در مهریز به بخش خصوصی واگذار شده است و کشاورزان نیز نبود شرکت تعاونی یا مکانی خاص برای خرید این محصول را مشکل خود میدانند.

آدرس کوتاه :