خبرگزاری فارس:رئيس اداره ارشاد مهريز: اصحاب رسانه مهريز راهكارهاي پيشرفت شهرستان را گوشزد كنند

خبرگزاری فارس:رئيس اداره ارشاد مهريز: اصحاب رسانه مهريز راهكارهاي پيشرفت شهرستان را گوشزد كنند


سيد كاظم كماليان ا در گفتگو با خبر گزاری فارس  با اشاره به برخي تعاليم دين مبين اسلام در زمينه اهميت مشورت اظهار داشت: از اصحاب رسانه شهرستان درخواست مي‌كنيم تا ضمن نقد عملكردها و بيان نقاط ضعف، راهكارهاي پيشنهادي خود را در براي پيشرفت امور اين شهرستان ارائه كنند. وي از خبرنگاران به عنوان سفيران صلح و دوستي جامعه ياد كرد و افزود: خبرنگاران نه تنها پل ارتباطي ميان مردم و مسئولان، بلكه بازوان تواناي خدمتگزاران جامعه هستند و مسئولان شهرستان بايد خود را در مقابل افكار عمومي مسئول بدانند و پاسخگوي انتقادها و نقدهاي منصفانه خبرنگاران باشند. وي يادآور شد: خبرنگاران به عنوان تاثيرگذارترين اقشار جامعه در ارتقاي فرهنگ عمومي كشور نقش به سزايي ايفا مي‌كنند و اين روحيه عشق به خدمت در خبرنگاران است كه سبب مي‌شود با وجود مشكلات و تنگناهاي بسيار، رسالت خطير خود را به انجام برسانند. كماليان با اشاره به نقش مهم و سازنده خبرنگاران در جامعه بيان داشت: يك خبرنگار بدون جانبداري از منافع يك گروه و يا جناح خاص بايد به صورت مستقل به وظيفه اطلاع‌رساني خود عمل كند و يك رسانه علاوه بر انعكاس اخبار و بيان ديدگاه‌هاي مردم، بايد عملكرد مسئولان را نيز مورد نقد و بررسي قرار دهد زيرا نقد منصفانه موجب پيشرفت و اصلاح امور مي‌شود. وي تاكيد كرد: نقد‌كنندگان بايد كارشناس باشند و به جاي بخشي‌نگري، جامع‌نگر باشند و به جاي شخصي‌نگري بايد فراتر از منافع اشخاص را در نظر بگيرند. كماليان تصريح كرد: اصحاب رسانه براي پيشرفت جامعه خود بايد فراگروهي عمل كند و به جاري انتقام به دنبال انتقاد منصفانه باشند. رئيس اداره فرهنگ و ارشاد مهريز همچنين با انتقاد از عملكرد ضعيف روابط عمومي برخي ارگان‌هاي اجرايي در اطلاع‌رساني و پاسخ‌گويي مناسب به خبرنگاران در مهريز عنوان كرد: خبرنگاران به عنوان بازوان توانمند دولت نقش مهمي در انعكاس عملكرد آن دارند كه در اين ميان روابط عمومي‌ها بايد با برقراري ارتباط درست و سازنده با خبرنگاران، زمينه انعكاس هرچه بهتر عملكرد دولت در شهرستان را فراهم سازند. كماليان اظهار داشت: با تلاش‌ها و پيگيري‌هاي كاظم فرهمند، نماينده مردم مهريز در مجلس شوراي اسلامي و حمايت‌هاي امام جمعه شهرستان و فرماندار مهريز، پس از هشت سال پيگيري مداوم، مجوز دو نشريه محلي با گستره توزيع استاني براي شهرستان مهريز صادر شد. وي خطاب به مسئولان اين نشريات تاكيد كرد: در گذشته اين شهرستان داراي مجوز نشريه آواي مهر بود اما به دليل سهل‌انگاري، مجوز نشريه لغو شد و هيچ يك از مسئولان نيز دم بر نياوردند و انتقاد و اعتراض نكردند و ما نمي‌خواهيم اين مسئله دوباره تكرار شود. كماليان ادامه داد: دو نشريه‌اي كه در حال حاضر مجوز دريافت كرده‌اند، گستره توزيع استاني دارند اما بايد اولويت محلي بودن و انعكاس اخبار و عملكرد مسئولان شهرستان را مدنظر قرار دهند. وي از مسئولان شهرستان مهريز خواست نشريات شهرستان را در اطلاع‌رساني پيرامون آثار تاريخي و فرهنگي شهرستان ياري دهند.
خبرگزاری فارس:رئيس اداره ارشاد مهريز: اصحاب رسانه مهريز راهكارهاي پيشرفت شهرستان را گوشزد كنند
سيد كاظم كماليان ا در گفتگو با خبر گزاری فارس  با اشاره به برخي تعاليم دين مبين اسلام در زمينه اهميت مشورت اظهار داشت: از اصحاب رسانه شهرستان درخواست مي‌كنيم تا ضمن نقد عملكردها و بيان نقاط ضعف، راهكارهاي پيشنهادي خود را در براي پيشرفت امور اين شهرستان ارائه كنند.
وي از خبرنگاران به عنوان سفيران صلح و دوستي جامعه ياد كرد و افزود: خبرنگاران نه تنها پل ارتباطي ميان مردم و مسئولان، بلكه بازوان تواناي خدمتگزاران جامعه هستند و مسئولان شهرستان بايد خود را در مقابل افكار عمومي مسئول بدانند و پاسخگوي انتقادها و نقدهاي منصفانه خبرنگاران باشند.
وي يادآور شد: خبرنگاران به عنوان تاثيرگذارترين اقشار جامعه در ارتقاي فرهنگ عمومي كشور نقش به سزايي ايفا مي‌كنند و اين روحيه عشق به خدمت در خبرنگاران است كه سبب مي‌شود با وجود مشكلات و تنگناهاي بسيار، رسالت خطير خود را به انجام برسانند.
كماليان با اشاره به نقش مهم و سازنده خبرنگاران در جامعه بيان داشت: يك خبرنگار بدون جانبداري از منافع يك گروه و يا جناح خاص بايد به صورت مستقل به وظيفه اطلاع‌رساني خود عمل كند و يك رسانه علاوه بر انعكاس اخبار و بيان ديدگاه‌هاي مردم، بايد عملكرد مسئولان را نيز مورد نقد و بررسي قرار دهد زيرا نقد منصفانه موجب پيشرفت و اصلاح امور مي‌شود.
وي تاكيد كرد: نقد‌كنندگان بايد كارشناس باشند و به جاي بخشي‌نگري، جامع‌نگر باشند و به جاي شخصي‌نگري بايد فراتر از منافع اشخاص را در نظر بگيرند.
كماليان تصريح كرد: اصحاب رسانه براي پيشرفت جامعه خود بايد فراگروهي عمل كند و به جاري انتقام به دنبال انتقاد منصفانه باشند.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد مهريز همچنين با انتقاد از عملكرد ضعيف روابط عمومي برخي ارگان‌هاي اجرايي در اطلاع‌رساني و پاسخ‌گويي مناسب به خبرنگاران در مهريز عنوان كرد: خبرنگاران به عنوان بازوان توانمند دولت نقش مهمي در انعكاس عملكرد آن دارند كه در اين ميان روابط عمومي‌ها بايد با برقراري ارتباط درست و سازنده با خبرنگاران، زمينه انعكاس هرچه بهتر عملكرد دولت در شهرستان را فراهم سازند.
كماليان اظهار داشت: با تلاش‌ها و پيگيري‌هاي كاظم فرهمند، نماينده مردم مهريز در مجلس شوراي اسلامي و حمايت‌هاي امام جمعه شهرستان و فرماندار مهريز، پس از هشت سال پيگيري مداوم، مجوز دو نشريه محلي با گستره توزيع استاني براي شهرستان مهريز صادر شد.
وي خطاب به مسئولان اين نشريات تاكيد كرد: در گذشته اين شهرستان داراي مجوز نشريه آواي مهر بود اما به دليل سهل‌انگاري، مجوز نشريه لغو شد و هيچ يك از مسئولان نيز دم بر نياوردند و انتقاد و اعتراض نكردند و ما نمي‌خواهيم اين مسئله دوباره تكرار شود.
كماليان ادامه داد: دو نشريه‌اي كه در حال حاضر مجوز دريافت كرده‌اند، گستره توزيع استاني دارند اما بايد اولويت محلي بودن و انعكاس اخبار و عملكرد مسئولان شهرستان را مدنظر قرار دهند.
وي از مسئولان شهرستان مهريز خواست نشريات شهرستان را در اطلاع‌رساني پيرامون آثار تاريخي و فرهنگي شهرستان ياري دهند.
آدرس کوتاه :