خبرنگاران اصحاب رسانه در مهریز تجلیل شدند

خبرنگاران اصحاب رسانه در مهریز تجلیل شدند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت روز خبرنگار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار مهریز طی نشستی از خبرنگاران فعال شهرستان مهریز تجلیل کردند.  
خبرنگاران اصحاب رسانه در مهریز تجلیل شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت روز خبرنگار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار مهریز طی نشستی از خبرنگاران فعال شهرستان مهریز تجلیل کردند.

 

آدرس کوتاه :