خانه عالم منگاباد به همت خیّر مهریزی افتتاح شد

خانه عالم منگاباد به همت خیّر مهریزی افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، خانه عالم منگاباد مهریز به همت خیّری مهریزی جناب آقای عباس دهقان منگابادی در مراسمی با حضور نماینده مجلس، امام جمعه، فرماندار مهریز و جمعی از مسئولین استان و شهرستان افتتاح شد. این خانه عالم در مساحتی به متراژ 200 متر مربع با هزینه خیّری بیش از 50 میلیون تومان افتتاح شد.  
خانه عالم منگاباد به همت خیّر مهریزی افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، خانه عالم منگاباد مهریز به همت خیّری مهریزی جناب آقای عباس دهقان منگابادی در مراسمی با حضور نماینده مجلس، امام جمعه، فرماندار مهریز و جمعی از مسئولین استان و شهرستان افتتاح شد.
این خانه عالم در مساحتی به متراژ 200 متر مربع با هزینه خیّری بیش از 50 میلیون تومان افتتاح شد.

 

آدرس کوتاه :