حمایت مردم مهريز از فلسطین در روز جهانی قدس


همزمان با سراسر ایران راهپیمایی عظیم روز قدس در مهريز برگزار شد و روزه داران از میدان امام حسین(ع) تا میعادگاه نماز جمعه، انزجار خود از استکبار جهانی را اعلام کردند.

همزمان با سراسر ایران راهپیمایی عظیم روز قدس در مهريز برگزار شد و روزه داران از میدان امام حسین(ع) تا میعادگاه نماز جمعه، انزجار خود از استکبار جهانی را اعلام کردند.


آدرس کوتاه :