حفظ وتحکیم وحدت میان حوزه ودانشگاه از واجبات است

حفظ وتحکیم وحدت میان حوزه ودانشگاه از واجبات است


حفظ وتحکیم وحدت میان حوزه ودانشگاه از واجبات است   حجت اسلام حسین فلاح مدیر حوزه علمیه شهرستان مهریز در گفتگو با خبر گزاری ایسنا اظهار داشت :ماه محرم برای شناخت هر چه بیشتر اهداف امام حسین ویارانش فرصت بسیار خوبی است   این ماه   ماه بسیار بزرگ و سراسر   حادثه   تاریخی بوده است که هر کدام درس جداگانه ای را به انسان میدهد. وی گفت :هر ساله در سراسر میهن اسلامی از   روز اول ماه محرم   جوش وخروش وصف ناپذیری در بین مردم وخصوصن جوانان ایجاد میشود وهمه برای سوگواری در عزای سرور وسالار شهیدان هر چه دارن در طبق اخلاص میگزارند.   ولی متاسفانه در بعضی از مناطق خرافات و خرافه گویی   نقش بسیار پر رنگی را در عزاداری این ماه   ایفا میکند وکارها واقداماتی انجام میشود که در شان عزاداران امام حسین نیست و موجب وحن ائمه است . فلاح افزود :بعضی با یاوه گویی   حتی حرکت در مسر امام حسین را نیز اشتباه میداند و با آن مخالف هستند ومتاسفانه برپایی بعضی از روش های عزا داری   با تکیه بر سنت های نسخ شده موجب شده است تا   اصل عزا داری و حرمت ماه محرم زیر سوال برود. وی خاطر نشان کرد   مردمی که با راه وهدف امام حسین آشنا هستند باید به گونه ای از بروز چنین عزا داری های جلو گیری کنند که باعث تفرقه بین عزا داران نشود وی در ادامه از وجود تفرقه در بین بعضی از دسته جات عزاداری به عنوان آسیبی بزرگ در این زمینه یاد کرد وگفت   وجود اختلافات شخصی   و گاهی گروهی نباید به حرمت ماه محرم وعزاداری آن دامن بزند. مدیر حوزه علمیه مهریز گفت روحانیون با خود اگاهی و اگاهی دادن مردم میتوانند نقش بسیار بزرگی را در زمینه رفع اختلافات و همچنین اگاهی دادن عزادارن در زمینه خرافات ایفا کنند. فلاح در ادامه در خصوص وحدت میان   حوزه ودانشگاه تحکیم آن تصریح کرد :در هیچ جای دنیا وحدت به معنای دور هم بودن نیست. وی گفت : دانشگاه   و حوزه جایگاهی برای رشد وتعالی و دست یافتن به   اهداف عالی است و همواره در جریانات مختلف مهد توجه بوده است روحانیون و دانشجویان با روشنگری که از مسائل مختلف جامعه دارند باید هدف خود را ترسیم کندد البته هدف علومی که در دانشگاه   وحوزه تدریس میشود همه در جهت شناخت هر چه بیشتر خدا است و این هدف نباید   گم بشود . فلاح افزود:با توجه به اتفاقات چند ماه گذشته حفظ وتحکیم وحدت میان حوزه ودانشگاه از واجبات است. فلاح از پاسخ به این سوال که همکاری و تبادل نظر دانشگاه پیام نور و آزاد مهریز با حوزه علمیه این شهرستان تا چه اندازه ای است   خوداری کرد .   فلاح در ادامه ضمن محکوم کردن حتک حرمت به تصویر امام خمینی تصریح کرد:کسانی که باعث این عمل وقیحانه شدند فریب خوردگانی بیش نبودند که خود را   برده دشمنان اسلام ونظام کرده بودند . وی گفت : امام خمینی یک اسطوره بود و تمام جهانیان عکس العمل مردم ایران را در مقابل   این حتک حرمت دیدند و جوشش مردم واتحاد انها بار دیگر تعهد مردم به ارمان های امام وپایبدنی به انها را نشان داد .  
حفظ وتحکیم وحدت میان حوزه ودانشگاه از واجبات است

حفظ وتحکیم وحدت میان حوزه ودانشگاه از واجبات است

 

حجت اسلام حسین فلاح مدیر حوزه علمیه شهرستان مهریز در گفتگو با خبر گزاری ایسنا اظهار داشت :ماه محرم برای شناخت هر چه بیشتر اهداف امام حسین ویارانش فرصت بسیار خوبی است  این ماه  ماه بسیار بزرگ و سراسر  حادثه  تاریخی بوده است که هر کدام درس جداگانه ای را به انسان میدهد.

وی گفت :هر ساله در سراسر میهن اسلامی از  روز اول ماه محرم  جوش وخروش وصف ناپذیری در بین مردم وخصوصن جوانان ایجاد میشود وهمه برای سوگواری در عزای سرور وسالار شهیدان هر چه دارن در طبق اخلاص میگزارند. 

ولی متاسفانه در بعضی از مناطق خرافات و خرافه گویی  نقش بسیار پر رنگی را در عزاداری این ماه  ایفا میکند وکارها واقداماتی انجام میشود که در شان عزاداران امام حسین نیست و موجب وحن ائمه است .

فلاح افزود :بعضی با یاوه گویی  حتی حرکت در مسر امام حسین را نیز اشتباه میداند و با آن مخالف هستند ومتاسفانه برپایی بعضی از روش های عزا داری  با تکیه بر سنت های نسخ شده موجب شده است تا  اصل عزا داری و حرمت ماه محرم زیر سوال برود.

وی خاطر نشان کرد  مردمی که با راه وهدف امام حسین آشنا هستند باید به گونه ای از بروز چنین عزا داری های جلو گیری کنند که باعث تفرقه بین عزا داران نشود

وی در ادامه از وجود تفرقه در بین بعضی از دسته جات عزاداری به عنوان آسیبی بزرگ در این زمینه یاد کرد وگفت  وجود اختلافات شخصی  و گاهی گروهی نباید به حرمت ماه محرم وعزاداری آن دامن بزند.

مدیر حوزه علمیه مهریز گفت روحانیون با خود اگاهی و اگاهی دادن مردم میتوانند نقش بسیار بزرگی را در زمینه رفع اختلافات و همچنین اگاهی دادن عزادارن در زمینه خرافات ایفا کنند.

فلاح در ادامه در خصوص وحدت میان  حوزه ودانشگاه تحکیم آن تصریح کرد :در هیچ جای دنیا وحدت به معنای دور هم بودن نیست.

وی گفت : دانشگاه  و حوزه جایگاهی برای رشد وتعالی و دست یافتن به  اهداف عالی است و همواره در جریانات مختلف مهد توجه بوده است روحانیون و دانشجویان با روشنگری که از مسائل مختلف جامعه دارند باید هدف خود را ترسیم کندد البته هدف علومی که در دانشگاه  وحوزه تدریس میشود همه در جهت شناخت هر چه بیشتر خدا است و این هدف نباید  گم بشود .

فلاح افزود:با توجه به اتفاقات چند ماه گذشته حفظ وتحکیم وحدت میان حوزه ودانشگاه از واجبات است.

فلاح از پاسخ به این سوال که همکاری و تبادل نظر دانشگاه پیام نور و آزاد مهریز با حوزه علمیه این شهرستان تا چه اندازه ای است  خوداری کرد .

 

فلاح در ادامه ضمن محکوم کردن حتک حرمت به تصویر امام خمینی تصریح کرد:کسانی که باعث این عمل وقیحانه شدند فریب خوردگانی بیش نبودند که خود را  برده دشمنان اسلام ونظام کرده بودند .

وی گفت : امام خمینی یک اسطوره بود و تمام جهانیان عکس العمل مردم ایران را در مقابل  این حتک حرمت دیدند و جوشش مردم واتحاد انها بار دیگر تعهد مردم به ارمان های امام وپایبدنی به انها را نشان داد .

 

آدرس کوتاه :