حضور فرماندار مهريز براي تماشاي نمایش كمدي شيش و بش


سيد محمد رستگاري فرماندار مهريز ‹‹باغ شهر تاريخي استان يزد ››به همراه همراه حمید بهزاد پور برترین دروازبان فوتبال ساحلی جهان به تماشای نمایش کمدی شیش و بش به کارگردانی سعید شهریار کاری از انجمن نمایش مهریز نشستند.

سيد محمد رستگاري فرماندار مهريز ‹‹باغ شهر تاريخي استان يزد ››به همراه همراه حمید بهزاد پور  برترین دروازبان فوتبال ساحلی جهان  به تماشای نمایش کمدی شیش و بش به کارگردانی سعید شهریار کاری از انجمن نمایش مهریز نشستند.

به گزارش روابط عمومی فرماندار مهريز ؛ سرپرست گروه  نمايش كمدي شيش و بش در پايان اين مراسم حضور عالی ترین مقام اجرایی شهرستان را موجب دلگرمی و قوت قلب هنرمندان بيان كردواز خدمات و حمایت های فرماندار مهريزدر راستای توسعه فرهنگ و هنر تشكر كرد.
گفتنی است،این نمایش از 15آذر راس ساعت 19:30 هر شب در سالن نمايش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مهريز اجر امي شود .

آدرس کوتاه :