حرکت نمادین فرماندارومسوولان اجرایی مهریز در جمع آوری زباله درمحل پارک کوثربا شعار زمین پاک شهر زیبا +عکس


جمعی ازمسئولین و شهروندان دوستدار طبیعت شهر مهریز از جمله فرماندار ، شهردار ، اعضاء شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در روز جمعه 14/6/93 در یک حرکت نمادین زباله های داخل پارک کوثر (چشمه) را با در دست داشتن کیسه های زباله جمع آوری کردند.

جمعی ازمسئولین و شهروندان دوستدار طبیعت شهر مهریز از جمله فرماندار ، شهردار ، اعضاء شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در روز جمعه 14/6/93 در یک حرکت نمادین زباله های داخل پارک کوثر (چشمه)  را با در دست داشتن کیسه های زباله جمع آوری کردند.

IMG_6389 IMG_6407 IMG_6439 IMG_6440 IMG_6442


آدرس کوتاه :