جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها

جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها


سايت جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور نکاتي که لازم است به اطلاع مردم برسد سامانه اعلام حساب خانوار روش ورود به سايت براي خانوارهايي كه كد رهگيري خود را فراموش كرده اند چند نكته در خصوص كد يونيك پشت كارت ملي شماره تلفنهاي پاسخگو اطلاعات افرادي كه به اشتباه جا بجا شده اند
آدرس کوتاه :