جمعیت هلال احمر

جمعیت هلال احمر


برگزاری دوره های تخصصی امداد و نجات با بیش از 199 دوره و شرکت بیش از 6500 نفر برگزاری بیش از 40 برنامه در قالب همایش ، سمینار ، گردهمایی ، نمایشگاه امداد ، نجات ، اردو و مانور پرداخت مستمری :   42 مورد به مبلغ 20.490.000 ریال پرداخت کمک های نقدی به نیازمندان به مبلغ 12.100.000 ریال کمک جهزیه به مبلغ 21.900.000 ریال پرداخت کمک های غیرنقدی به اقشار آسیب دیده به مبلغ 94.000.000 ریال ارائه خدمات درمانی به مبلغ 181.000.000 ریال اهدای کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی در بخش درمان و مستمری و ... جذب اعضا به تعداد 5210 نفر به عنوان اعضاء جوان ، امدادگر و داوطلب اخذ مجوز و راه اندازی یک واحد پست امداد جاده ای با امکانات اولیه کانکس ، آمبولانس ، ست نجات و حضور پزشک ، پزشکیار و امدادگر بصورت شبانه روزی پیشرفت 50% پروژه ساخت پست امداد جاده ای حضور جوانان و داوطلبان و امدادگران در برنامه های خیرخواهانه هلال احمر
جمعیت هلال احمر

برگزاری دوره های تخصصی امداد و نجات با بیش از 199 دوره و شرکت بیش از 6500 نفر

برگزاری بیش از 40 برنامه در قالب همایش ، سمینار ، گردهمایی ، نمایشگاه امداد ، نجات ، اردو و مانور

پرداخت مستمری :  42 مورد به مبلغ 20.490.000 ریال

پرداخت کمک های نقدی به نیازمندان به مبلغ 12.100.000 ریال

کمک جهزیه به مبلغ 21.900.000 ریال

پرداخت کمک های غیرنقدی به اقشار آسیب دیده به مبلغ 94.000.000 ریال

ارائه خدمات درمانی به مبلغ 181.000.000 ریال

اهدای کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی در بخش درمان و مستمری و ...

جذب اعضا به تعداد 5210 نفر به عنوان اعضاء جوان ، امدادگر و داوطلب

اخذ مجوز و راه اندازی یک واحد پست امداد جاده ای با امکانات اولیه کانکس ، آمبولانس ، ست نجات و حضور پزشک ، پزشکیار و امدادگر بصورت شبانه روزی

پیشرفت 50% پروژه ساخت پست امداد جاده ای

حضور جوانان و داوطلبان و امدادگران در برنامه های خیرخواهانه هلال احمر
آدرس کوتاه :