جلسه کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مهریز برگزارشد.


صبح امروزجلسه کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مهریز با حضورفرماندار مهریز، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان و دیگر مسئولین ذیربط در محل فرمانداری مهریزبرگزار شد .

صبح امروزجلسه کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مهریز با حضورفرماندار مهریز، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان و دیگر مسئولین ذیربط در محل فرمانداری مهریزبرگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،  در این جلسه هر یک از اعضاءگزارش فعالیتها واقدامات صورت گرفته را بیان ودر ادامه در خصوص تعامل باصنوف و واحدهای تولیدی و توزیعی برای ارتقاء کیفیت تولید وحمایت از عرضه کالای ایرانی بحث و تبادل نظروتصمیماتی اتخاذ گردید.آدرس کوتاه :