جلسه کارگروه اشتغال در محل فرمانداری برگزار شد

جلسه کارگروه اشتغال در محل فرمانداری برگزار شد


جلسه کارگروه اشتغال با حضور کیانی مقدم فرماندار مهریز و اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.
جلسه کارگروه اشتغال در محل فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، محوریت این جلسه بحث ، بررسی و تصمیم گیری در خصوص واگذاری اراضی به درخواست کنندگان جهت ایجاد اشتغال بود.

 

آدرس کوتاه :