جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ارایه خدمات به میهمانان و شهروندان مهریز در روز طبیعت برگزارشد.


باریاست فرماندار مهریز واعضای ستاد سفر شهرستان مهریزجلسه هماهنگی و برنامه ریزی ارایه خدمات به میهمانان و شهروندان مهریز در روز طبیعت در محل فرمانداری مهریز تشکیل شد.

باریاست فرماندار مهریز واعضای ستاد سفر شهرستان مهریزجلسه هماهنگی و برنامه ریزی ارایه خدمات به میهمانان و شهروندان مهریز در روز طبیعت در محل فرمانداری مهریز تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز:فرماندار مهریز در این جلسه با تاکید بر اجرای دقیق برنامه های فرهنگی مصوب در کمیته فرهنگی ستاد  خدمات سفر  خواستار هماهنگی بین دستگاهها در اجرای برنامه ها در ایام باقی مانده از نوروز و الخصوص روز طبیعت شد .

"سید محمدرستگاری" همچنین با اشاره به خاص بودن تفرجگاههای شهرستان مهریز  در استان گفت : باید آمادگی لازم را جهت ارایه خدمات به همه مراجعه کنندگان به شهرستان ایجاد نمود .

رییس شورای اسلامی شهر مهریز نیز با اشاره به اینکه امسال از میهمانان در تفرجگاههای تحت پوشش شهرداری هیچگونه وجهی بعنوان حق پارکینگ یا ورودیه دریافت نخواهد شد بر آمادگی شورای اسلامی و شهرداری مهریز برای ارایه خدمات مطلوب در روز طبیعت به شهروندان  و. میهمانان نوروزی  تاکید کرد .


آدرس کوتاه :