جلسه شورای پیشگیری از جرایم شهرستان مهریز برگزار شد


جلسه شورای پیشگیری از جرایم شهرستان مهریز با حضور اعضای این شورا و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد برگزار شد.

 

جلسه شورای پیشگیری از جرایم شهرستان مهریز با حضور اعضای این شورا و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد برگزار شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در جلسه شورای پیشگیری از جرایم شهرستان مهریز از اجرای طرح قاضی مدرسه و طرح امید و آموزشهای مهارتهای زندگی در استان خبر داد .

رفاهی با بیان اینکه نظام های حقوقی مختلف و نگاه های برخورد و پیشگیری از جرایم تغییر کرده است، گفت : در علل ارتکاب جرایم نظرات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در این زمینه اغلب جامعه، فرهنگ، دولت و خانواده ها  را نیز در ارتکاب جرم مقصر می دانند و باید با اجرای طرحهای مختلف پیشگیری از جرایم رشد جرایم را متوقف نسبت به کاهش آنها اقدام نمود .

فرماندار شهرستان مهریز هم در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت پیشگیری از جرایم گفت : دشمنان اسلام برای افزایش ارتکاب جرایم در کشور ما و انحرافات فکری جوانان جامعه ما برنامه های بسیاری تدوین کرده اند که برای جلوگیری از اقدامات دشمنان نظام اسلامی باید در برنامه های فرهنگی دقت نظر بیشتری داشته باشیم.

 


آدرس کوتاه :