جلسه شورای هماهنگی وگسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان مهریز تشکیل شد.


نشست جلسه شورای هماهنگی وگسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان مهریز با حضور فرماندار و مسئولین ادارات مربوطه در شهرستان و همچنین سیدمحمدرضا نجم الهدی سرپرست دفتر قرآن و عترت و مدیران موسسات قرآنی مهریز برگزار شد.

نشست جلسه شورای هماهنگی وگسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان مهریز با حضور  فرماندار و مسئولین ادارات مربوطه در شهرستان و همچنین سیدمحمدرضا نجم الهدی سرپرست دفتر قرآن و عترت و مدیران موسسات قرآنی مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز:در این نشست سید محمد رستگاری بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآن در تمامی عرصه ها تاکید نمود و از کارشناسان و مربیان قرآنی شهرستان درخواست نمود تا ضمن شناسایی و جذب فعالین و نخبگان قرآنی و موسسات فعال با حمایت های لازم ، آنها را ترویج هر چه بهتر فرهنگ قرآنی در شهرستان مهریز تشویق و ترغیب کنند .

در ادامه نجم الهدی سرپرست دفتر قرآن و عترت ارشاد یزد به ارائه توضیحاتی مفصل در سند چشم انداز قرآنی ۵ ساله و ۱۰ ساله در سطح استان و شهرستانها پرداخت.
نجم الهدی با اشاره به پتانسیل های خوب قرآنی در شهرستان مهریز از اعضای شورای هماهنگی وگسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان مهریز خواست تا با تشکیل کارگروه مناسب کار نوشتن سند چشم انداز قرآنی شهرستان مهریز را بعنوان پایلوت در استان یزد آغاز کنند .آدرس کوتاه :