جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مهریز برگزار شد


جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور فرماندار شهرستان مهریز و دادرس نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد در محل فرماندار ی شهرستان مهریز برگزار شد.

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور فرماندار شهرستان مهریز و  دادرس نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد در محل فرماندار ی شهرستان مهریز برگزار شد.
فرماندار شهرستان مهریز  آگاه سازی خانواده ها و تشویق معتادین به خود اظهاری را از راهکارهای عملی وکاهش آسیب اجتماعی اعتیاد دانست و خواستار همکاری دستگاهها و نهادها در راستای آموزش و پیشگیری از اسیب اعتیاد شد .
رستگاری گفت :علل و ریشه برخی از جرایم , استفاده از مواد مخدر و اعتیاد است و باید دستگاهها در جهت تشکیل جلسات آموزشی جدی تر عمل کنند .
فرماندار مهریز همچنین خواستار بازنگری در دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد شد و گفت : با توجه به اهمیت معضل اجتماعی اعتیاد کارهای زیادی انجام شده ولی به نظر میرسد باید از نظر کمی و کیفی در برنامه های مشاوره ایی و پیشگیری بازنگری کرد .
دادرس نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد نیز  طی سخنانی در این جلسه اظهار داشت: عدم آگاهی خانواده ها از آسیب های مختلف مواد مخدر یکی از علل های افزایش اعتیاد در جامعه است .
دادرس خواستار تشکیل کارگروه های آموزشی در زمینه های آسیب های اجتماعی و الخصوص اعتیاد شد .
وی با تاکید به نقش مشاوران تربیتی مدارس گفت : با توجه به توسعه فضاهای مجازی و آسیب های ماهواره مشاوران باید به روز باشند و با توجه به مسایل روز به وظیفه تربیتی خود بپردارند .
دادرس ادامه داد باید آسیب های اجتماعی هر منطقه را شناخت و نیازها هر منطقه را مورد بررسی قرار داد .
نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد ادامه داد باید آسیب شناسی در زمینه های مختلف از جمله اعتیاد به روز باشد .آدرس کوتاه :