جلسه شورای بهداشت شهرستان برگزار شد.

جلسه شورای بهداشت شهرستان برگزار شد.


جلسه شورای بهداشت شهرستان مورخ 28 تیرماه با حضور اعضای این شورا در محل فرمانداری برگزار شد.
جلسه شورای بهداشت شهرستان برگزار شد.

ابتدا احمدعلی زارعزاده فرماندار مهریز ضمن تقدیر از زحمات مدیرمحترم شبکه و مدیر بیمارستان به پاس انتخاب شایسته به عنوان مدیران برتر عرصه سلامت به اهمیت اجرایی شدن سند جامع بصورت کامل در سطح شهرستان اشاره نمود.

در ادامه دکتر شریفی گزارشی از اقدامات انجام شده در ابلاغ سند جامع و همچنین رئوسی از مسائل مطرح شده در این سند را مطرح نمود.

تهیه گزارش مستندی از حمل گوشت و عرضه آن جهت ساماندهی وضعیت گوشت قرمز مرکز بهداشت ، پیگیری تبدیل واحدهای ماسه شویی رودخانه ای به سمت ماسه شویی کوهی و همچنین ارسال گزارش جامعی به کلیه دستگاه های ذیربط در خصوص تغییر مکان و وضعیت معادن شن و ماسه شهرستان از مصوبات این جلسه بود.

آدرس کوتاه :