جلسه شوراي اعتكاف درفرماندار ي مهريز برگزار شد

شناسه : 2906474

جلسه شوراي اعتكاف درفرماندار ي مهريز برگزار شد
 به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:  ابتدا  سید محمد رستگاری فرماندار شهرستان مهريزضمن خير مقدم وتشكراز  حضارو تبيين دستور جلسه، اظهار داشت: اعتكاف معجون عبادتها و جهت رسيدن به قرب الهي حائز اهميت مي باشد لذا هماهنگي در جهت تسهيل و و فراهم نمودن زمينه بهره برداري روحاني و معنوي بيشتر معتكفين علي الخصوص جوانان مد نظر مي باشد.

سپس با توجه به اينكه در سالهاي گذشته استقبال خوبي در شهرو روستا هاي شهرستا ن از طرف اهالي صورت گرفته  خواستار مساعدت و همياري همه نهادهاي مسئول شهرستان دربرگزاري بهترمراسم اعتكاف شد.

در ادامه دهقان مسئول شوراي اعتكاف شهرستان گفت :قريب به 18سال مراسم اعتكاف در مهريز برگزارمي كردد در سال گذشته 1350نفر از خواهران و برادران محترم شهرستان در هفت مكان روستايي وسه مكان  شهري معتكف بوده اند.

 وي افزود:اعتكاف نياز به فرهنگ سازي مطلوبي دارد در واقع اعتكاف يك حج مقبول اللهي مي باشد كه مباحث خود شناسي ، خدا شناسي ، عصمت پذيري ومداري، امام شناسي وولايت پذيري و .... را شامل مي شود لذا تلاش در جهت بهتر برگزار شدن مراسم مي بايست مورد توجه قرار گيرد.

سپس هر يك از مدعويين نظرات خود را بيان و پس از بحث و تبادل نظردر پايان تصميماتي  اتخاذ گرديد .


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

 

پرتال جامع امام خميني (ره)

پرتال جامع امام خميني (ره)

پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري

پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري

پرتال جامع امام خميني (ره)

يزدخبر

حاشيه

پايگاه اطلاع رساني دولت

پرتال وزارت كشور

پرتال استانداريحاشيه