جلسه تدوین سند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرستان مهریز برگزار شد

جلسه تدوین سند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرستان مهریز برگزار شد


جلسه تدوین سند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرستان مهریز با حضور حجت االاسلام و المسلمین برهان امام جمعه و کیانی مقدم فرماندار این شهرستان برگزار شد. در ابتدای این جلسه کیانی مقدم فرماندار مهریز ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر بر ضرورت وجود یک برنامه راهبردی جامع و کامل برای شهرستان مهریز تاکید کرد. کیانی مقدم تدوین برنامه توسعه شهرستان را موجب پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان دانست و اجرای این برنامه را در راستای فرمایش مقام  معظم رهبری و تاکید ایشان در برنامه داشتن برای نیل به اهداف و آرمانهای انقلاب اسالمی ضروری و مفید دانست حجت الاسلام برهان امام جمعه مهریز نیز بر ضروریت وجود سندی جامع و کامل برای توسعه شهرستان تاکید و آن را امری لازم و ضروری دانست و به بیان فواید این سند توسعه پرداخت. در ادامه جلسه نیز مشاور اجرای برنامه به بیان برنامه ها و فعالیت های پیش رو در تدوین سند توسعه شهرستان پرداخت و اظهار امیدواری نمود که با کمک و یاری همه مسئولین شهرستان سند توسعه شهرستان به بهترین نحو ممکن تدوین گردد. در پایان جلسه نیز حضار به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون تدوین سند توسعه شهرستان پرداختند و مشاور نیز به پاسخگویی سوالات و ابهامات پرداخت.  
جلسه تدوین سند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرستان مهریز برگزار شد

جلسه تدوین سند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرستان مهریز با حضور حجت االاسلام و المسلمین برهان امام جمعه و کیانی مقدم فرماندار این شهرستان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه کیانی مقدم فرماندار مهریز ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر بر ضرورت وجود یک برنامه راهبردی جامع و کامل برای شهرستان مهریز تاکید کرد.
کیانی مقدم تدوین برنامه توسعه شهرستان را موجب پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان دانست و اجرای این برنامه را در راستای فرمایش مقام  معظم رهبری و تاکید ایشان در برنامه داشتن برای نیل به اهداف و آرمانهای انقلاب اسالمی ضروری و مفید دانست
حجت الاسلام برهان امام جمعه مهریز نیز بر ضروریت وجود سندی جامع و کامل برای توسعه شهرستان تاکید و آن را امری لازم و ضروری دانست و به بیان فواید این سند توسعه پرداخت.
در ادامه جلسه نیز مشاور اجرای برنامه به بیان برنامه ها و فعالیت های پیش رو در تدوین سند توسعه شهرستان پرداخت و اظهار امیدواری نمود که با کمک و یاری همه مسئولین شهرستان سند توسعه شهرستان به بهترین نحو ممکن تدوین گردد.
در پایان جلسه نیز حضار به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون تدوین سند توسعه شهرستان پرداختند و مشاور نیز به پاسخگویی سوالات و ابهامات پرداخت.

 

آدرس کوتاه :