جلسه بازرسی شعب اخذ رأی با حضور اعضای هیأت بازرسی

جلسه بازرسی شعب اخذ رأی با حضور اعضای هیأت بازرسی


جلسه بازرسی شعب اخذ رأی با حضور اعضای هیأت بازرسی در سالن اجتماعات فرمانداری مهریز طبق سین ذیل تشکیل جلسه داد:
جلسه بازرسی شعب اخذ رأی با حضور اعضای هیأت بازرسی

1-تذکرات مهندس علیرضا ابویی رییس هیأت بازرسی و تشریح وظایف و قوانین اعضای هیأت بازرسی

2-صحبتهای آقای سید محمود حسینی در مورد تذکرات مربوط به شورای نگهبان و تأکید بر اینکه حتی اعضای پای صندوق نیز با انتخاب مردم بوده و این معنای واقعی مردم سالار دینی است.

3-پخش تراکی  از صحبتهای مقام معظم رهبری در حرم حضرت امام(ره)

4-فرمایشات فرماندار و مقایسه انتخابات ایران و سایر کشورها و تأکید بر اینکه انتخابات ما سالمتریتن انتخابات جهان است  

5-آموزش مسؤل کمیته فناوری و اطلاعات آقای صمدی در مورد  نحوه برگزاری انتخابات از طریق رایانه

6-توضیحات کامل دبیر ستاد انتخابات آقای زارع در مورد تفاوتهای این دوره از انتخابات با دوره های قبل

6-تذکرات پای صندوق و مطالب قابل توجه آن توسط دبیر هیأت بازرسی آقای مهندس رستگاری

7-پرسش و پاسخ

آدرس کوتاه :