جشنواره بزرگ حضرت علی اکبر در شهرستان برگزار خواهد شد

جشنواره بزرگ حضرت علی اکبر در شهرستان برگزار خواهد شد


جشنواره ای به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان در حسینیه باغ بهار مهریز برگزار و از جوانان برتر مهریزی تجلیل خواهد شد.
جشنواره بزرگ حضرت علی اکبر در شهرستان برگزار خواهد شد

آدرس کوتاه :