فرماندار مهريز:

ثبت باغ شهر تاریخی مهریز در فهرست آثار ملی کشور


فرماندار شهرستان مهریزگفت : باغ شهر تاریخی مهریز با پیگیری های مستمر برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تائید شد.

فرماندار شهرستان مهریزگفت : باغ شهر تاریخی مهریز با پیگیری های مستمر برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تائید شد. 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:فرماندار مهریز با بیان اینکه باغ شهرمهریز  در حال حاضر دارای یک بخش مرکزی و پنج دهستان است  گفت : این باغ شهر دارای مساحتی ، بیش از شش هزار کیلومتر مربع  و دارای 136 آبادی دارای سکنه و 324 آبادی خالی از سکنه است .
"سيد محمد رستگاری" افزود: نقاط اصلی شهری این شهرستان را بغدادآباد ،مهرپادین ،بیدک ،منگاباد ،استهریج ، مزویرآباد و شهرک های متصل به آنها و همچنین دهستان های مهریز هم شامل تنگ چنار ، ارنان ، بهادران ، خورمیز و میانکوه است  . 
وی اشاره کرد :مهریز 600 اثر تاریخی شناسایی‌ شده دارد و باغ پهلوان پور، قنات حسن‌آباد مشیر و دهنو در فهرست آثار سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد(یونسکو) ثبت شده است.
با تائید ثبت این اثر، تعداد آثار ثبت شده ملی مهریز به عدد 100 خواهد رسید .آدرس کوتاه :