تیم شهرداری مهریز مقام سوم لیگ برتر کشور را در خوزستان کسب کرد

تیم شهرداری مهریز مقام سوم لیگ برتر کشور را در خوزستان کسب کرد


تیم شهرداری مهریز مقام سوم لیگ برتر کشور را در خوزستان کسب کرد به گزارش مسئول تربیت بدنی مهریز : تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز در مسابقات لیگ برتر کشور که در خوزستان و در سه دورو با حضور 100 دوچرخه سوار از 12 تیم باشگاهی کشور برگزار شد صاحب مقام سوم شد  باقی آبادی افزود:در این مسابقات تیم پتروشیمی تبریز مقام اول وسازمان ترافیک شهرداری تهران مقام دوم را کسب کردند همچنین در مجموع امتیازات انفرادی حمید بیک خورمیزی در رشته 200 متر مقام اول و در دور استقامت دوم و سید محمد مهدی سید رضایی در رشته المپیک اسپرینت و سید موسی مصطفوی در تایم تریل مقام اول را کسب کردند      
تیم شهرداری مهریز مقام سوم لیگ برتر کشور را در خوزستان کسب کرد

تیم شهرداری مهریز مقام سوم لیگ برتر کشور را در خوزستان کسب کرد

به گزارش مسئول تربیت بدنی مهریز : تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز در مسابقات لیگ برتر کشور که در خوزستان و در سه دورو با حضور 100 دوچرخه سوار از 12 تیم باشگاهی کشور برگزار شد صاحب مقام سوم شد

 باقی آبادی افزود:در این مسابقات تیم پتروشیمی تبریز مقام اول وسازمان ترافیک شهرداری تهران مقام دوم را کسب کردند همچنین در مجموع امتیازات انفرادی حمید بیک خورمیزی در رشته 200 متر مقام اول و در دور استقامت دوم و سید محمد مهدی سید رضایی در رشته المپیک اسپرینت و سید موسی مصطفوی در تایم تریل مقام اول را کسب کردند

 

 

 

آدرس کوتاه :