تیم جراحی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) مهریز زندگی را به جوانی هدیه کرد

تیم جراحی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) مهریز زندگی را به جوانی هدیه کرد


بنا به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س)  مهریز ، جوانی که بر اثر اصابت ساچمه تفنگ شکاری به قفسه صدری در حالت شوک و افت فشار خون و مشکل تنفسی در آستانه مرگ قرار داشت با تلاش و مهارت تیم جراحی این بیمارستان با همکاری دکتر فروزان نیا ، فوق تخصص جراحی قلب به زندگی خود بازگشت .تیم جراحی هفت نفره  بیمارستان با مدیریت دکتر فروزان نیا طی 2.5 ساعت تلاش توانست پارگی ریه و شریان ریوی بوجود آمده را در فرد بیمار بهبود سازد و وی را که در آستانه فوت بود به خانواده اش بر گرداند .
تیم جراحی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) مهریز زندگی را به جوانی هدیه کرد

بنا به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س)  مهریز ، جوانی که بر اثر اصابت ساچمه تفنگ شکاری به قفسه صدری در حالت شوک و افت فشار خون و مشکل تنفسی در آستانه مرگ قرار داشت با تلاش و مهارت تیم جراحی این بیمارستان با همکاری دکتر فروزان نیا ، فوق تخصص جراحی قلب به زندگی خود بازگشت .تیم جراحی هفت نفره  بیمارستان با مدیریت دکتر فروزان نیا طی 2.5 ساعت تلاش توانست پارگی ریه و شریان ریوی بوجود آمده را در فرد بیمار بهبود سازد و وی را که در آستانه فوت بود به خانواده اش بر گرداند .آدرس کوتاه :