مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز:

تولید سالیانه یک و نیم میلیون شاخه گل رز در مهریز


سالیانه یک و نیم میلیون شاخه گل رز در مهریزتوليد مي شود .

سالیانه یک و نیم میلیون شاخه گل رز در مهریزتوليد مي شود .

مدیرجهادکشاورزی شهرستان مهریز گفت:سطح زیر کشت گلخانه های شهرستان مهریزبیش از 80هکتار است که از این میزان یک و نیم هکتار آن مربوط به گل رز با روش هیدروپونیک است.
جعفری افزود: سالیانه حدود یک و نیم میلیون شاخه گل رز در مهریز تولید می شود.
وی اشاره کرد: در این گلخانه که یکسال و نیم است که  به بهره برداری رسیده 10نفر به صورت مستقیم و 30نفر غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند.
جعفری گفت: ماهیانه30هزار شاخه تولید شده در این گلخانه در یزد و تهران توزیع می شود.
 وی گل های تولید شده این گلخانه را 8نوع  شامل سامورایی و ردیگل اعلام کرد.  
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز اظهار داشت، تولید محصول در این گلخانه به روش هیدروپونیک یا همان روش بدون خاک است  که مصرف آب در آن یک دهم مصرف کشت های معمولی است.
جعفری مزیت کشت های هیدروپونیک را به کاهش مصرف آب و کاهش هزینه های جاری و اقتصادی بودن نسبت به گلخانه های دیگر و افزایش تولید، کنترل آفات و بیماری اشاره کرد.
آدرس کوتاه :